Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r15684,Wykonanie-konserwacji-utrzymanie-ciekow-na-terenie-dzialania-Zarzadu-Zlewni-w-Ka.html
25.07.2024, 01:44

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wykonanie konserwacji (utrzymanie) cieków na terenie działania Zarządu Zlewni w Katowicach – obszar działania Nadzoru Wodnego w Olkuszu

Przetarg nieograniczony
Postępowanie podzielone na części

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Katowicach

Zarząd Zlewni w Katowicach

Plac Grunwaldzki 8-10
40-127 Katowice
tel.697100692
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  GL.ROZ.2710.5.2023.MPS
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  15.03.2023 10:00
 • Termin składania ofert
  17.04.2023 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  17.04.2023 09:30

Opis przedmiotu zamówienia

  1. Zamówienie składa się z następujących części:

Część nr 1: Wykonanie konserwacji (utrzymanie): rz. Biała Przemsza w km 54+299-55+379 w m. Golczowice, gm. Klucze i w km 64+090-74+495 w m. Chrząstowice, Gołaczewy, Zarzecze, Kaliś, Wolbrom gm. Wolbrom, pow. olkuski, woj. małopolskie - etap I

 

Częć nr 2: Wykonanie konserwacji (utrzymanie): rz. Biała w km 5+100-5+500 i c. Sztolnia Ponikowska w km 0+000-1+500 w m. Błędów, gm. Dąbrowa Górnicza, pow. Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie i w m. Laski, gm. Bolesław, pow. olkuski, woj. małopolskie

 

Częć nr 3: Wykonanie konserwacji (utrzymanie): c. Baba w km 0+000-7+650 i 8+930-9+100 i c. Witeradówka w km 0+250-3+470 w m. Olkusz, Witeradów gm. Olkusz, pow. olkuski, woj. małopolskie

Część nr 4: Wykonanie konserwacji (utrzymanie): rz. Kozi Bród w km 0+000-16+750 w m. Jaworzno, gm. Jaworzno, woj. śląskie i m. Góry Luszowskie, Siersza, gm. Trzebinia, pow. chrzanowski, woj. małopolskie

 

Wykonawca może złożyć ofertę na wybrane lub wszystkie części zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SWZ oraz przedmiar prac dla danej części zamówienia stanowiący Załącznik nr 8 do SWZ

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Wszystkie informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zostały zawarte w dokumentach załączonych do postępowania.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wszystkie informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zostały zawarte w dokumentach załączonych do postępowania.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wszystkie informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zostały zawarte w dokumentach załączonych do postępowania.

Warunki realizacji umowy

Wszystkie informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zostały zawarte w dokumentach załączonych do postępowania.

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
 • 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
 • 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Części postępowania

 • Numer
 • Przedmiot
 • Kategoria
 • Status
 • Twój status
 • Akcja
 • 1
 • Wykonanie konserwacji (utrzymanie): rz. Biała Przemsza w km 54+299-55+379 w m. Golczowice, gm. Klucze i w km 64+090-74+495 w m. Chrząstowice, Gołaczewy, Zarzecze, Kaliś, Wolbrom gm. Wolbrom, pow. olkuski, woj. małopolskie - etap I

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 2
 • Wykonanie konserwacji (utrzymanie): rz. Biała w km 5+100-5+500 i c. Sztolnia Ponikowska w km 0+000-1+500 w m. Błędów, gm. Dąbrowa Górnicza, pow. Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie i w m. Laski, gm. Bolesław, pow. olkuski, woj. małopolskie

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 3
 • Wykonanie konserwacji (utrzymanie): c. Baba w km 0+000-7+650 i 8+930-9+100 i c. Witeradówka w km 0+250-3+470 w m. Olkusz, Witeradów gm. Olkusz, pow. olkuski, woj. małopolskie

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 4
 • Wykonanie konserwacji (utrzymanie): rz. Kozi Bród w km 0+000-16+750 w m. Jaworzno, gm. Jaworzno, woj. śląskie i m. Góry Luszowskie, Siersza, gm. Trzebinia, pow. chrzanowski, woj. małopolskie

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.