Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Naprawa zasuw na wrotach śluzy Mieszczańskiej

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Wrocławiu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Wrocławiu

C.K. Norwida 34
50-950 Wrocław
tel.71 33 78 868
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  WR.ROZ.2711.65.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  14.03.2023 10:00
 • Termin złożenia oferty
  21.03.2023 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest naprawa zasuw na wrotach dolnych śluzy. Szczegółowy opis prac określa Przedmiar robót stanowiący Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego i Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowiący Załącznik Nr 7 do Zapytania ofertowego.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

nie dotyczy

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 zamówienie polegające na wykonaniu, remoncie, naprawie budowli hydrotechnicznych takich jak: jazy, śluzy, urządzenia zrzutowe zapór, ujęcia wody, zastawki itp.  wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie zamówienia tj. protokoły odbioru, referencje itp.

 

Warunki realizacji umowy

warunki realizacji umowy zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik do Zapytania ofertowego

Branże CPV

 • 45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

HYD-ROL ZAKŁAD NAPĘDÓW I STEROWAŃ JOANNA HYRCZAK, EMIL HYRCZAK, PAWEŁ HYRCZAK SPÓŁKA JAWNA

Sienna 5B
51-349 Wrocław

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry