Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Wykonanie konserwacji (utrzymanie) wałów przeciwpowodziowych na terenie działania Zarządu Zlewni w Katowicach – obszar działania Nadzoru Wodnego w Bieruniu

Przetarg nieograniczony
Wykonanie konserwacji (utrzymanie) wałów p.powodz.: rzeka Wisła: lewy wał w km 0+000-7+940 w m. Bieruń, Jedlina, gm. Bieruń, Bojszowy, prawy wał w km 0+000-7+400 i 0+000-1+460 w m. Babice, Brzezinka, Pławy, gm. Oświęcim - I koszenie (rozmiar rzeczowy: 16,800 km)

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Katowicach

Zarząd Zlewni w Katowicach

Plac Grunwaldzki 8-10
40-127 Katowice
tel.697100692
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Analiza ofert
 • Numer postępowania
  GL.ROZ.2710.15.2023.MPS
 • Numer części
  1
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  21.03.2023 10:00
 • Termin składania ofert
  21.04.2023 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  21.04.2023 09:30
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

   1. Zamówienie składa się z następujących części:

Część nr 1: Wykonanie konserwacji (utrzymanie) wałów p.powodz.: rzeka Wisła: lewy wał w km 0+000-7+940 w m. Bieruń, Jedlina, gm. Bieruń, Bojszowy, prawy wał w km 0+000-7+400 i 0+000-1+460 w m. Babice, Brzezinka, Pławy, gm. Oświęcim - I koszenie (rozmiar rzeczowy: 16,800 km)

Częć nr 2: Wykonanie konserwacji (utrzymanie) wałów p.powodz.: rzeka Przemsza: prawy wał w km 0+000-1+450 w m. Bieruń - Czarnuchowice, gm. Bieruń, lewy wał w km 0+000-4+020 w m. Gorzów, gm. Chełmek - I koszenie (rozmiar rzeczowy: 5,470 km)

 

Częć nr 3: Wykonanie konserwacji (utrzymanie) wałów p.powodz.: obustronne obwałowanie rzeki Gostynki w km: lewy wał 0+000 - 14+321, prawy wał 0+000-14+243  w m. Bieruń, Bojszowy, Tychy, gm. Bieruń, Bojszowy, Tychy  - I koszenie (rozmiar rzeczowy: wał - 28,564 km)

Część nr 4: Wykonanie konserwacji (utrzymanie) wałów p.powodz.: obustronne obwałowanie rzeki Pławianki w km: lewy wał 0+000-1+020, prawy wał 0+000-0+920 w m. Pławy, gm. Oświęcim  - I koszenie (rozmiar rzeczowy: wał 1,940 km)

Część nr 5: Wykonanie konserwacji (utrzymanie) wałów p.powodz.: obustronne obwałowanie cieku Goławieckiego w km 0+000-1+100 wraz z ciekiem w km 0+000-1+557 w m. Bieruń - Czarnuchowice, gm. Bieruń  - I koszenie (rozmiar rzeczowy: ciek 1,557 km, wał 2,200 km)

 

Wykonawca może złożyć ofertę na wybrane lub wszystkie części zamówienia.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Wszystkie informacje dotyczące zamówienia zostały zawarte w dokumentach załączonych do postępowania.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wszystkie informacje dotyczące zamówienia zostały zawarte w dokumentach załączonych do postępowania.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wszystkie informacje dotyczące zamówienia zostały zawarte w dokumentach załączonych do postępowania.

Warunki realizacji umowy

Wszystkie informacje dotyczące zamówienia zostały zawarte w dokumentach załączonych do postępowania.

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
 • 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
 • 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Pliki do pobrania

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Postępowanie już się rozpoczęło.

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry