Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Interwencyjna wycinka drzew stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa w roku 2023 na terenie ZZ Kielce

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.+48 12 62-84-304
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2710.9.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  24.03.2023 10:00
 • Termin składania ofert
  21.04.2023 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  21.04.2023 09:30

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na interwencyjnej wycince drzew stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa w roku 2023 na terenie ZZ Kielce. Zamawiający dokonał podziału zamówienia na następujące części:
Część I - Teren NW Jędrzejów,
Część II - Teren NW Kazimierza Wielka,
Część III - Teren NW Kielce.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zgodnie z pkt 7.2.4 SWZ

Warunki realizacji umowy

Warunki realizacji umowy zostały określone w załączniku nr 11 do SWZ- Wzór umowy. 

Branże CPV

 • 71340000-3 - Zintegrowane usługi inżynieryjne
 • 77211400-6 - Usługi wycinania drzew
 • 77211500-7 - Usługi pielęgnacji drzew

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 21.04.2023 14:33:05
 • Anita Wrona

 • Zamawiający zamieścił informację z otwarcia ofert.
 • 06.06.2023 14:35:12
 • Anita Wrona

 • Zamawiający zamieścił informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Części I.
 • 07.06.2023 13:30:20
 • Anita Wrona

 • Zamawiający zamieścił informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Części II oraz Części III.

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry