Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Usuwanie stanowisk roślin inwazyjnych: 1. Na terenie Nadzoru Wodnego w Kłodzku 2. Na terenie Nadzoru Wodnego w Otmuchowie

Zapytanie ofertowe
Na terenie Nadzoru Wodnego w Kłodzku

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Nysie

Zarząd Zlewni w Nysie

Ogrodowa 4
48-300 Nysa
tel.603 325 442
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  WR.ROZ.2711.91.2023
 • Numer części
  WR.ROZ.2711.91.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  20.03.2023 14:00
 • Termin złożenia oferty
  28.03.2023 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Dla części 1 oraz 2

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest będzie na 5-cio krotnej wycince Barszczu Sosnowskiego z użyciem środków ochrony osobistej wraz z wywozem i utylizacją. Przedmiotowe prace mają na celu wyeliminowanie zagrożenia dla zdrowia i życia mieszkańców pobliskich terenów

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Dla obu części postepowania Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej trzy zamówienia obejmujące  prace obejmujące wycinkę barszczu – w rozumieniu przedmiotu niniejszego zamówienia, bez względu na ilość części, na które przewiduje złożyć ofertę

Branże CPV

 • 77312000-0 - Usługi usuwania chwastów

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry