Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r15798,Serwis-pompowni-Zembrzyce-Jaszczurowa-i-Tarnawa-Dolna-zbiornik-Swinna-Poreba.html
13.07.2024, 18:59

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Serwis pompowni Zembrzyce, Jaszczurowa i Tarnawa Dolna - zbiornik Świnna Poręba.

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Żywcu

Zarząd Zlewni w Żywcu

Armii Krajowej 10
34-300 Żywiec
tel.603444419
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie unieważnione
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2711.23.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  21.03.2023 13:00
 • Termin złożenia oferty
  31.03.2023 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 2

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz usług - zał. nr 5

Wykaz osób - zał. nr 6

Warunki realizacji umowy

Wzór umowy - zał. nr 1

Branże CPV

 • 50532400-7 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznego sprzętu przesyłowego

Pytania i odpowiedzi

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 21.03.2023 13:11:30
 • Iwona Jastrzębska

 • Dzień Dobry

  Proszę o podanie bezpośrednich kontaktów do osoby z którą możemy umówić się na przeprowadzenie wizji lokalnych na pompowniach podanych w tym postępowaniu
  Dzień dobry,

  Zarząd Zlewni informuję, że w celu przeprowadzenia wizji lokalnych na pompowniach, proszę o kontakt z kierownikiem zbiornika wodnego Świnna Poręba Panem Pawłem Franczakiem nr tel. 603 444 419.
 • 29.03.2023 11:55:42
 • Iwona Jastrzębska

 • Dzień dobry
  Czy Inwestor dopuszcza zastosowanie innego typu sondy hydrostatycznej niż obecnie zamontowane na pompowni Zembrzyce np. HS-1S-4-10-1 zakres pomiarowy 0-4 m, sygnał wyjściowy 4-20 mA,
  Proszę również o przełożenie terminu składania ofert.
  Z poważaniem
  Joanna Krzemińska
  Dzień dobry,
  Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego typu sond hydrostatycznych, których parametry techniczne są analogiczne lub wyższe od zamontowanych obecnie na pompowni Zembrzyce.
  Zamawiający informuje ponadto, że zmienia termin składania ofert w niniejszym postępowaniu na dzień 31.03.2023 r. i wyznacza termin otwarcia na dzień 31.03.2023 r. na godz. 10:00. Konsekwencją powyższego jest zmiana następujących zapisów zapytania ofertowego:
  Zapisy punktu 13. otrzymują brzmienie: Miejsce i termin złożenia ofert: Ofertę należy przesłać do dnia 31.03.2023 r. do godziny 10.00 poprzez stronę internetową: www.przetargi.wody.gov.pl Pozostałe zapisy zapytania ofertowego i załączników do niego pozostają bez zmian. Powyższe zmiany należy traktować jako obowiązujące wszystkich uczestników postępowania.

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 27.03.2023 13:29:47
 • Iwona Jastrzębska

 • Zmiana terminu złożenia oferty.
 • 27.03.2023 13:30:14
 • Iwona Jastrzębska

 • Zamawiający opublikował odpowiedź na pytania złożone w postępowaniu.
 • 30.03.2023 09:29:49
 • Iwona Jastrzębska

 • Zmiana terminu składania ofert
 • 06.04.2023 09:28:31
 • Iwona Jastrzębska

 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania.

Informacja

Postępowanie unieważnione: Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania..

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.