Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

"Roboty budowlane na terenie Nadzoru Wodnego w Żywcu etap II"

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.126284252
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Otwarcie ofert
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2710.16.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  31.03.2023 14:00
 • Termin składania ofert
  17.04.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  17.04.2023 10:30
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane na terenie Nadzoru Wodnego w Żywcu.
 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, załącznik nr 4 do SWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz załącznik nr 5 do SWZ – przedmiar robót.
 3. Zamówienie zostało podzielone na 2 części:

Część 1 – „Remont stopnia w km 2+244 nr 5 na potoku Koszarawa w m. Żywiec”

Część 2 – „Remont stopnia w km 2+494 nr 6 na potoku Koszarawa w m. Żywiec”

Branże CPV

 • 45243000-2 - Roboty w zakresie ochrony przybrzeżnej

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 06.04.2023 12:53:19
 • Krzysztof Madej

 • Zamawiający umieszcza pytania i odpowiedzi do treści SWZ
 • 17.04.2023 14:47:17
 • Krzysztof Madej

 • Zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert
 • 16.05.2023 12:01:12
 • Krzysztof Madej

 • Zamawiający zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części nr 1 i 2

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Postępowanie już się rozpoczęło.

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry