Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Dostawa artykułów spożywczych na odbywające się narady w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

Zarzecze 13B
03-194 Warszawa
tel.48 3626138
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Otwarcie ofert
 • Numer postępowania
  WA.ROZ.2710.24.2023/RZGW
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  07.04.2023 12:00
 • Termin składania ofert
  09.05.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  09.05.2023 10:30
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na odbywające się narady w  Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Warszawie przez okres 6 miesięcy - wskazanych w  Załączniku nr 2a – formularzu asortymentowo-cenowym do SWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2a (formularz asortymentowo-cenowy dla każdej części zamówienia) wraz z  Załącznikiem Nr 1 do SWZ.

Zamówienie składa się z 8 części:

Część  1 – Dostawa artykułów spożywczych na odbywające się narady w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Warszawie  - do Zarządu Zlewni w Ciechanowie.

Część  2 – Dostawa artykułów spożywczych na odbywające się narady w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Warszawie  - do Zarządu Zlewni w Dębe.

Część  3 – Dostawa artykułów spożywczych na odbywające się narady w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Warszawie  - do Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim.

Część  4  – Dostawa artykułów spożywczych na odbywające się narady w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Warszawie  - do Zarządu Zlewni w Radomiu.

Część 5  – Dostawa artykułów spożywczych na odbywające się narady w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Warszawie  - do Zarządu Zlewni w  Łowiczu.

Część 6  – Dostawa artykułów spożywczych na odbywające się narady w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Warszawie  - do Zarządu Zlewni w Warszawie.

Część 7 –  Dostawa artykułów spożywczych na odbywające się narady w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Warszawie  - do Zarządu Zlewni we Włocławku.

Część 8 –  Dostawa artykułów spożywczych na odbywające się narady w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Warszawie  - do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.

Warunki realizacji umowy

Warunki realizacji umowy zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego - załączniku nr 6 do SWZ.

Informacje dodatkowe

Wszelkie informacje dotyczące zamówienia zostały zawarte w dokumentach zamówienia tj. Specyfikacji Warunków Zamówienia  wraz z załącznikami oraz w ogłoszeniu o zamówieniu.

Branże CPV

 • 15511000-3 - Mleko
 • 15800000-6 - Różne produkty spożywcze
 • 15812100-4 - Wyroby ciastkarskie
 • 15831000-2 - Cukier
 • 15861000-1 - Kawa
 • 15864100-3 - Herbata w torebkach
 • 15981000-8 - Wody mineralne
 • 33764000-3 - Serwetki papierowe
 • 39222110-8 - Sztućce i talerze jednorazowe
 • 39222120-1 - Kubki jednorazowe

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Minęły terminy przystąpienia.

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry