Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r16132,Opracowanie-ekspertyzy-dotyczacej-okreslenia-stanu-technicznego-stalowych-zamkni.html
2023-12-01, 17:17

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Opracowanie ekspertyzy dotyczącej określenia stanu technicznego stalowych zamknięć remontowych i roboczych w 4 sztolniach odpływowych upustu dennego zbiornika wodnego Dobczyce wraz z koncepcją działań naprawczych

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.126284363
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie unieważnione
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2711.156.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  17.04.2023 11:00
 • Termin złożenia oferty
  28.04.2023 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na opracowaniu ekspertyzy dotyczącej określenia stanu technicznego wraz z określeniem przyczyn nieszczelności stalowych zamknięć remontowych i roboczych w 4 sztolniach opływowych upustu dennego zbiornika wodnego Dobczyce oraz sporządzenie (zgodnie z przepisami ustawy Pzp) oszacowania wartości zamówienia (wstępna wycena) koniecznych do wykonania robót remontowych lub wymiany konstrukcji zamknięć wraz z kosztami wykonania dokumentacji technicznej. 

Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 

Branże CPV

 • 71312000-8 - Usługi doradcze w zakresie inżynierii konstrukcyjnej

Informacja

Postępowanie unieważnione

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.