Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r16134,Konserwacja-suwnic-w-pompowniach-P-2-P-3-i-Podklasztorze.html
2023-12-01, 16:42

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konserwacja suwnic w pompowniach P-2, P-3 i Podklasztorze

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim

Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim

Narutowicza 9/13
97-300 Piotrków Trybunalski
tel.511-966-122
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  WA.ROZ.2711.112.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  17.04.2023 12:00
 • Termin złożenia oferty
  26.04.2023 09:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje obiekty będące w administracji Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim, wchodzące w skład Obiektu Hydrotechnicznego Sulejów, tj.:

- pompownię P-2 (ul. Nadpiliczna, Sulejów),

- pompownię P-3 (ul. Św. Jana, Sulejów),

- Pompownię Podklasztorze.

Zakres robót obejmuje gotowość serwisową w okresie trwania umowy i prowadzenie comiesięcznych przeglądów wraz z konserwacją zgodnie z zakresem rzeczowym prac.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

- posiadają uprawnienia niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia,

- wykonywali lub wykonują w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 usługi na konserwację urządzeń dźwigowych (suwnic) i resursu dla urządzeń.

Informacje dodatkowe

termin realizacji - do 30.11.2023 r.

Branże CPV

 • 71314100-3 - Usługi elektryczne
 • 71355000-1 - Usługi pomiarowe

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

Serwis Urządzeń Dźwignicowych Michał Kaniowski

Tumlin Dabrowka 61
26050 Tumlin Dabrowka

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.