Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Roboty budowlane na terenie Kaskady Soły – etap II

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.+48 12 62-84-304
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2710.33.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  28.04.2023 15:00
 • Termin składania ofert
  16.05.2023 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  16.05.2023 09:30

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane na terenie Kaskady Soły – etap II.
Zamawiający dokonał podziału zamówienia na następujące części:
Część 1 – Remont ubytków przelewu powierzchniowego Zbiornika Porąbka
Część 2 – Remont murów oporowych w Żywcu – etap II.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie ustanawia szczególnych warunków w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie ustanawia szczególnych warunków w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zgodnie z punktem 7.2.4 SWZ

Warunki realizacji umowy

Warunki realizacji umowy zostały określone w załączniku nr 15 do SWZ - Wzór umowy.

Informacje dodatkowe

W zakresie Części 2 Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie 12 000,00 PLN ( słownie: dwanaście tysięcy zł).

 

 

Branże CPV

 • 45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej
 • 45243000-2 - Roboty w zakresie ochrony przybrzeżnej
 • 45247220-8 - Roboty budowlane w zakresie przelewów

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 16.05.2023 12:10:17
 • Anita Wrona

 • Zamawiający zamieścił informację z otwarcia ofert.
 • 31.05.2023 12:31:17
 • Anita Wrona

 • Zamawiający zamieścił informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie Części 1 oraz Części 2.

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry