Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Roboty budowlane na terenie Nadzoru Wodnego w Wadowicach

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.12 628 4354
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2710.32.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  05.05.2023 14:00
 • Termin składania ofert
  25.05.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  25.05.2023 10:30

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są  roboty budowlana na ternie Nadzoru Wodnego w Wadowicach. 
Postepowanie składa się z 2 części:
Część I.  Roboty konserwacyjne wraz z zasypem wyrw brzegowych potoku Wysoczanka w km 4+500-6+200 w m. Babica, Wysoka, gm. Wadowice, pow. Wadowicki
Część II. Roboty konserwacyjne oraz remont istniejących ubezpieczeń potoku Targaniczanka w km 0+000-2+260 w msc. Andrychów, Sułkowice, Targanice, gm. Andrychów, pow. Wadowicki

Szczegółowy zakres i rodzaj robót przewidzianych do wykonania przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części, warunki ich realizacji oraz obowiązki Wykonawcy zawierają:

- opis przedmiotu zamówienia dla części 1 – Załącznik nr 2a do SWZ, kosztorys ofertowy dla części 1 - załącznik nr 3a do SWZ

- opis przedmiotu zamówienia dla części 2 – Załącznik nr 2b do SWZ, kosztorys ofertowy dla części 2 - załącznik nr 3b do SWZ

- wzór umowy – Załącznik nr 1 do SWZ

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zgodnie z pkt 7.2.4 SWZ

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z Załącznikiem nr 1 - Wzór umowy

Branże CPV

 • 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
 • 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
 • 71340000-3 - Zintegrowane usługi inżynieryjne
 • 77211400-6 - Usługi wycinania drzew

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 11.05.2023 10:53:02
 • Arleta Limanówka

 • Zmiana terminu składania ofert
 • 25.05.2023 14:31:33
 • Arleta Limanówka

 • Zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert.
 • 07.06.2023 13:36:51
 • Arleta Limanówka

 • Zamawiający zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Części I
 • 19.06.2023 12:28:44
 • Arleta Limanówka

 • Zamawiający zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty z zakresie Części II

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry