Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

„Usługi związane z koszeniem i wykaszaniem brzegów rzek, cieków i kanałów na terenie ZZ Nowy Sącz (3 części)

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.126284304
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Otwarcie ofert
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2710.29.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  10.05.2023 12:00
 • Termin składania ofert
  05.06.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  05.06.2023 11:00
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są Usługi związane z koszeniem i wykaszaniem brzegów rzek, cieków i kanałów na terenie ZZ Nowy Sącz.

Zadanie zostało podzielone na 3 części:

Część nr 1 - Koszenie skarp potoków na terenie Nadzoru Wodnego Nowy Sącz (Łubinka, Łącznik, Żeglarka, Brzeźnianka, Gostwiczanka, Łąkta, Barczynka, Świdnik, Zawadka, Moszczenicki, Galiszowianka, Jaworzynka)

Część nr 2 - Koszenie roślinności oraz uporządkowanie terenu cieków wodnych oraz obiektów hydrotechnicznych na obszarze NW Zakopane

Część nr 3 - Oczyszczenie międzywala z przerostów wiklinowych rz. Biała Tarnowska w km 27+000-28+000 w m. Tuchów

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający uzna za spełniony warunek zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

- w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał 1 usługę polegającą na koszeniu skarp rzek lub potoków lub rowu lub kanału lub obwałowania rzek lub potoków:

 • dla części nr 1 - w ilości nie mniejszej niż 4 ha
 • dla części nr 2 - w ilości nie mniejszej niż 2 ha

            dla części nr 3 - w ilości nie mniejszej niż 1 ha

Warunki realizacji umowy

Warunki realizacji umowy są określone w Specyfikacji warunków zamówienia oraz załącznikach do SWZ.

Branże CPV

 • 45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej
 • 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Pliki do pobrania

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Postępowanie już się rozpoczęło.

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry