Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Roboty budowlane na terenie NW Nowy Sącz – Etap I

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.+48 12 62-84-304
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Otwarcie ofert
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2710.20.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  09.05.2023 15:00
 • Termin składania ofert
  24.05.2023 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  24.05.2023 09:30
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane na terenie NW Nowy Sącz – etap I.

Zamawiający dokonał podziału zamówienia na następujące części:

Część 1 – Zasyp wyrw i remont umocnień w korycie rzeki Kamienica Nawojowska w km 18+900 - 29+500 (odcinkowo) oraz potoku Łabowczańskiego w km 0+000 - 0+150 m. Łabowa, Nowa Wieś, Roztoka Wielka, gm. Łabowa

Część 2 – Remont istniejących umocnień na potoku Jelnianka w km 2+000 - 3+000 (lokalnie) w m. Jelna, gm. Gródek nad Dunajcem

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie ustanawia szczególnych warunków w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie ustanawia szczególnych warunków w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zgodnie z pkt 7.2.4 SWZ.

Warunki realizacji umowy

Warunki dotyczące realizacji umowy zostały określone w załączniku nr 13 do SWZ - Wzór umowy

Branże CPV

 • 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
 • 45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 19.05.2023 10:54:55
 • Anita Wrona

 • Zamawiający zamieścił zmianę treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.
 • 24.05.2023 13:01:17
 • Anita Wrona

 • Zamawiający zamieścił informację z otwarcia ofert.
 • 01.06.2023 11:57:09
 • Anita Wrona

 • Zamawiający zamieścił informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Części 1 oraz Części 2.

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Postępowanie już się rozpoczęło.

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry