Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

„Usługi związane z serwisowaniem technicznym, naprawami i planowanymi przeglądami obiektów hydrotechnicznych ZW Świnna Poręba"

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.+48 (12) 62 84 363
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Otwarcie ofert
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2710.38.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  15.05.2023 15:00
 • Termin składania ofert
  29.05.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  29.05.2023 10:30
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

„Usługi związane z serwisowaniem technicznym, naprawami i planowanymi przeglądami obiektów hydrotechnicznych ZW Świnna Poręba:
Część I – Serwis i remont zasilaczy hydraulicznych na przelewie powierzchniowym i wieży zrzutowej
Część II – Serwis i przegląd agregatów prądotwórczych - zbiornik Świnna Poręba"

Szczegołowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania przedmiotu zamówienia , warunki jej realizacji oraz obowiązki Wykonawcy zawierają:

- opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia : Załącznik nr 2a i 2b do SWZ

- wzor kosztorysu ofertowego : Załącznik nr 4a i 4b do SWZ

- wzór umowy : Załącznik nr 1 do SWZ

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie stawia szczególnycvh warunków w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zgodnie z pkt. 7.2.4. SWZ

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z Załącznikiem nr 1- Wzór umowy do SWZ

Branże CPV

 • 43328100-9 - Urządzenia hydrauliczne
 • 50532000-3 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn elektrycznych, aparatury i podobnych urządzeń

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 19.05.2023 14:37:31
 • Arleta Limanówka

 • Zmiana terminu składana ofert
 • 02.06.2023 15:37:52
 • Magdalena Hajdecka

 • Zamawiający umieszcza informację o unieważnieniu postępowania w zakresie części I
 • 02.06.2023 15:39:08
 • Magdalena Hajdecka

 • Zamawiający umieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części II

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Postępowanie już się rozpoczęło.

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry