Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Usługi na terenie EW Świnna Poręba (3 części)

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.12 62 84 304
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Otwarcie ofert
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2710.34.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  19.05.2023 10:00
 • Termin składania ofert
  16.06.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  16.06.2023 11:00
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są Usługi na terenie EW Świnna Poręba .

Zadanie zostało podzielone na 3 części:

Część 1 – Specjalistyczne usługi związane z obsługą obiektu Elektrowni Wodnej w Świnnej Porębie – RZGW Kraków. Przegląd turbin HZ1, HZ2, HZ3.

Część 2 – Nadzór, konserwacja comiesięczna i utrzymanie w sprawności układu nadzoru i sterowania elektrownią.

Część 3 – Nadzór, konserwacja comiesięczna i utrzymanie w sprawności układu regulatora turbiny.

Szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach zamówienia, warunki realizacji oraz obowiązki Wykonawcy zawierają:

 •  Załącznik nr 1a do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia dla części 1
 •  Załącznik nr 1b do SWZ- Opis przedmiotu zamówienia dla części 2
 •  Załącznik nr 1c do SWZ- Opis przedmiotu zamówienia dla części 3
 •  Załącznik nr 3 do SWZ- Wzór umowy (tożsamy dla każdej z części)
 •  Załącznik nr 4a do SWZ– Kosztorys ofertowy dla części 1
 •  Załącznik nr 4b do SWZ– Kosztorys ofertowy dla części 2
 •  Załącznik nr 4c do SWZ– Kosztorys ofertowy dla części 3

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający uzna za spełniony warunek zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 

w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał przegląd lub serwis:

- dla części 1 - co najmniej dwóch turbin wodnych, o spadzie powyżej H=30 [m], i mocy znamionowej powyżej 2 MW

- dla części 2 - co najmniej dwóch systemów sterowania i nadzoru elektrowni, dla turbin wodnych o spadzie powyżej H=30 [m] i mocy znamionowej powyżej 2 MW

- dla części 3 - co najmniej dwóch elektrohydraulicznych układów regulacji, dla turbin wodnych o spadzie powyżej H=30 [m] i mocy znamionowej turbin powyżej 2 MW

Branże CPV

 • 50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 26.05.2023 07:19:42
 • Iwona Jaroś

 • Zamawiający zamieszcza odpowiedź na pytanie Wykonawcy.
 • 16.06.2023 13:42:49
 • Iwona Jaroś

 • Zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert.

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Postępowanie już się rozpoczęło.

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry