Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kompleksowe utrzymanie rzek, cieków i kanałów, zbiorników wodnych na terenie NW Dąbrowa Tarnowska, Połaniec i Staszów

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.+48 12 62-84-304
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Otwarcie ofert
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2710.43.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  26.05.2023 12:00
 • Termin składania ofert
  29.06.2023 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  29.06.2023 09:30
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi pn. Kompleksowe utrzymanie rzek, cieków i kanałów, zbiorników wodnych na terenie NW Dąbrowa Tarnowska, Połaniec i Staszów.

Zamawiający dokonał podziału zamówienia na następujące części:

Część 1 – Kompleksowe utrzymanie rzek, cieków i kanałów, zbiorników wodnych na terenie NW Dąbrowa Tarnowska  – etap 1 

Część 2 – Kompleksowe utrzymanie rzek, cieków i kanałów, zbiorników wodnych na terenie NW Dąbrowa Tarnowska – etap 2

Część 3 – Kompleksowe utrzymanie rzek, cieków i kanałów, zbiorników wodnych na terenie NW Połaniec – etap 1

Część 4 – Kompleksowe utrzymanie rzek, cieków i kanałów, zbiorników wodnych NW na terenie Połaniec – etap 2

Część 5 – Kompleksowe utrzymanie rzek, cieków i kanałów, zbiorników wodnych na terenie NW Staszów

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie ustanawia szczególnych warunków w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie ustanawia szczególnych warunków w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zgodnie z pkt 7.2.4 SWZ.

Warunki realizacji umowy

Warunki dotyczące realizacji umowy zostały określone w załączniku nr 12 do SWZ.

Branże CPV

 • 71311100-2 - Usługi dodatkowe w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
 • 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
 • 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 12.06.2023 09:47:28
 • Anita Wrona

 • W związku ze zmianą treści SWZ Zamawiający dokonał modyfikacji terminu składania i otwarcia ofert
 • 16.06.2023 11:59:42
 • Anita Wrona

 • Zamawiający zamieścił zmianę treści SWZ wraz z aktualnymi kosztorysami ofertowymi dla Części 3 postępowania.
 • 22.06.2023 12:30:11
 • Anita Wrona

 • Zamawiający zamieścił zmianę treści SWZ wraz z aktualnymi przedmiarami oraz kosztorysami ofertowymi dla Części 5 postępowania.
 • 29.06.2023 14:57:26
 • Anita Wrona

 • Zamawiający zamieścił informację z otwarcia ofert.
 • 13.07.2023 11:43:16
 • Anita Wrona

 • Zamawiający zamieścił informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Części 4
 • 17.07.2023 11:22:38
 • Anita Wrona

 • Zamawiający zamieścił informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Części 3 oraz Części 5
 • 08.09.2023 14:56:18
 • Anita Wrona

 • Zamawiający zamieścił informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Części 1 oraz Części 2

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Postępowanie już się rozpoczęło.

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry