Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r16429,Utrzymanie-kompleksow-odwodnieniowych-SW-Dwory-SW-Smolice-oraz-rowow-odwodnienio.html
21.06.2024, 02:01

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Utrzymanie kompleksów odwodnieniowych SW Dwory, SW Smolice oraz rowów odwodnieniowych SW Kościuszko

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.+48 12 62 84 354
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2710.41.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  09.06.2023 10:00
 • Termin składania ofert
  10.07.2023 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  10.07.2023 09:30

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie utrzymania kompleksów odwodnieniowych Stopnia Wodnego Dwory, Stopnia Wodnego Smolice oraz rowów odwodnieniowych Stopnia Wodnego Kościuszko.

Zamawiający podzielił zamówienie na 3 części, gdzie każda część stanowi oddzielny przedmiot zamówienia.

Część zamówienia nr 1: Utrzymanie kompleksów odwodnieniowych SW Dwory.

Część zamówienia nr 2: Utrzymanie kompleksów odwodnieniowych SW Smolice.

Część zamówienia nr 3: Konserwacja rowów odwodnieniowych SW Kościuszko.

Szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części, warunki jej realizacji oraz obowiązki Wykonawcy zawierają:

– Opis przedmiotu zamówienia dla części zamówienia nr 1 – Załącznik Nr 4a do SWZ,

– Opis przedmiotu zamówienia dla części zamówienia nr 2 – Załącznik Nr 4b do SWZ,

– Opis przedmiotu zamówienia dla części zamówienia nr 3 – Załącznik Nr 4c do SWZ,
– Wzór kosztorysu ofertowego stanowi dla części zamówienia nr 1 – Załączniki Nr 3a do SWZ,

– Wzór kosztorysu ofertowego stanowi dla części zamówienia nr 2 – Załączniki Nr 3b do SWZ,

– Wzór kosztorysu ofertowego stanowi dla części zamówienia nr 3 – Załączniki Nr 3c do SWZ,

– Wzór umowy stanowi dla części zamówienia nr 1  – Załącznik Nr 1a do SWZ.

– Wzór umowy stanowi dla części zamówienia nr 2  – Załącznik Nr 1b do SWZ.

– Wzór umowy stanowi dla części zamówienia nr 3  – Załącznik Nr 1c do SWZ.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie ustanawia szczególnych warunków w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie ustanawia szczególnych warunków w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zgodnie z pkt 7.2.4 SWZ.

Warunki realizacji umowy

Warunki dotyczące realizacji umowy zostały określone w załączniku nr 1a-1c do SWZ - Wzór umowy w zakresie każdej z części.

Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie:

W zakresie części nr 1: 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

W zakresie części nr 2: 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

W zakresie części nr 3: 4 000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych).

Branże CPV

 • 71311100-2 - Usługi dodatkowe w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Pliki do pobrania

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.