Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Roboty budowlane na terenie Nadzoru Wodnego w Żywcu etap V

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.126284252
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2710.48.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  31.05.2023 16:00
 • Termin składania ofert
  16.06.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  16.06.2023 10:30

Opis przedmiotu zamówienia

  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane na terenie Nadzoru Wodnego w Żywcu.
  2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części,  załącznik nr 4 do SWZ – Specyfikacja techniczna dla poszczególnych części.
  3. Zamówienie zostało podzielone na 4 części:

Część I – Roboty związane z lokalnym udrożnieniem koryta, zasypem wyrw brzegowych i remontem istniejących ubezpieczeń w korycie potoku Trzebinka w km 0+200 – 4+700 w m. Trzebinia, gm. Świnna,

Część II – Remont ubezpieczeń koryta potoku Sienka w km 0+000-0+650 w m. Żywiec, Gm. Żywiec,

Część III -Zasyp wyrw brzegowych na potoku Kalonka w km 8+800 -8+900 w m. Lipowa Gm. Lipowa,

Część IV - Zasyp wyrw brzegowych wraz z remontem i zabezpieczeniem istniejącej kaskady na potoku Bystra w 3+705-3+785 w m. Kamesznicy gm. Milówka.

Branże CPV

 • 45243000-2 - Roboty w zakresie ochrony przybrzeżnej
 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 16.06.2023 13:09:50
 • Krzysztof Madej

 • Zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry