Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Usługi związane z utrzymaniem cieków na terenie Nadzoru Wodnego Brzesko (3 części)

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.12 62 84 304
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Otwarcie ofert
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2710.49.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  05.06.2023 11:00
 • Termin składania ofert
  03.07.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  03.07.2023 11:00
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są Usługi związane z utrzymaniem cieków na terenie Nadzoru Wodnego Brzesko.

Zadanie zostało podzielone na 3 części:

Część nr 1 - Utrzymanie potoku Gróbka w km 31+600-38+000

Część nr 2 - Utrzymanie potoku Domanie w km 0+000-2+000

Część nr 3 - Utrzymanie potoku Szczepanowskiego w km 0+000-1+340.

Szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach zamówienia, warunki realizacji oraz obowiązki Wykonawcy zawierają załaczniki wymienione w w SWZ.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający uzna za spełniony warunek zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

a)  w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, Wykonawca wykonał co najmniej 1 usługę w zakresie, której znajdują się prace utrzymaniowe lub konserwacyjne na rzekach lub potokach o wartości nie mniejszej niż dla:

części 1: 65 000 zł brutto,

części 2: 30 000 zł brutto,

                            części 3: 20 000 zł brutto.

Informacje dodatkowe

Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie.

Branże CPV

 • 71340000-3 - Zintegrowane usługi inżynieryjne

Pliki do pobrania

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Postępowanie już się rozpoczęło.

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry