Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kompleksowe utrzymanie rzek, cieków i kanałów, zbiorników wodnych na terenie NW Sandomierz i Opatów

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.+48 12 62-84-304
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Otwarcie ofert
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2710.52.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  22.06.2023 10:00
 • Termin składania ofert
  21.07.2023 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  21.07.2023 09:30
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi pn. Kompleksowe utrzymanie rzek, cieków i kanałów, zbiorników wodnych na terenie NW Sandomierz i Opatów.

Zamawiający dokonał podziału zamówienia na następujące części:

Część I – Konserwacja rzeki Czyżówki „Kanał Ożarów -Wisła”

Część II – Konserwacja (usuwanie zatorów i wykaszanie skarp) zlewnia rzeki Opatówka  od źródeł do Żychawy

Część III – Kompleksowe utrzymanie rzek, cieków, i kanałów, zbiorników wodnych  na terenie NW Sandomierz

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie ustanawia szczególnych warunków w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie ustanawia szczególnych warunków w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zgodnie z punktem 7.2.4 SWZ.

Warunki realizacji umowy

Warunki realizacji umowy zostały określone w załąniku nr 11 do SWZ - Wzór umowy.

Branże CPV

 • 45243300-5 - Roboty budowlane w zakresie opaski brzegowej
 • 71311100-2 - Usługi dodatkowe w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
 • 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 21.07.2023 12:32:53
 • Anita Wrona

 • Zamawiający zamieścił informację z otwarcia ofert
 • 24.08.2023 13:15:11
 • Anita Wrona

 • Zamawiający zamieścił informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Części III.
 • 29.08.2023 08:04:29
 • Anita Wrona

 • Zamawiający zamieścił informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Części I oraz Części II.

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Postępowanie już się rozpoczęło.

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry