Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wykonanie 5-letniej oceny i kontroli stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych i pozostałych obiektów budowlanych na terenie ZZ Kielce

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.+48 12 62 84 354
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2710.65.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  30.06.2023 12:00
 • Termin składania ofert
  27.07.2023 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  27.07.2023 09:30

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 5-letniej oceny i kontroli stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych i pozostałych obiektów budowlanych na terenie Zarządu Zlewni Kielce – Nadzoru Wodnego w Jędrzejowie, tj. odpowiednio na:

 • Prawy wał rzeki Nidy Kotlice - Mokrsko Dolne w km 0+000-3+670 (dł. 3,670 km),
  m. Kotlice, Mokrsko Dolne, gm. Sobków, powiat jędrzejowski, woj.: świętokrzyskie.
 • Lewy wał rzeki Nidy Staniowice - Sobków w km 0+000-1+730 (dł. 1,730),
  m. Staniowice, Sobków, gm. Sobków, powiat jędrzejowski, woj.: świętokrzyskie.
 • Prawy wał rzeki Nidy Mokrsko Górne - Brzezno w km 0+000-3+640 (dł. 3,640 km), m. Mokrsko Górne, Brzezno, gm. Sobków, powiat jędrzejowski, woj.: świętokrzyskie.
 • Lewy wał rzeki Nidy w Skowronnie w km 0+000-3+770 (dł. 3,770 km), m. Sobowice, Zalesie, gm. Imielno, Pińczów, powiat jędrzejowski, pińczowski,
  woj.: świętokrzyskie.
 • Lewy wał rzeki Nidy Motkowice - Korytnica w km 0+000-6+676 (dł. 6,676 km),
  m. Motkowice, Kliszów, Rębów, Korytnica, gm. Imielno, Kije, Sobków, powiat jędrzejowski, pińczowski, woj.: świętokrzyskie.
 • Lewy wał rzeki Nidy Korytnica – Staniowice w km 0+000-1+580 (dł. 1,580 km),
  m. Korytnica, Staniowice, gm. Sobków, powiat jędrzejowski, woj.: świętokrzyskie.
 • Prawy wał rzeki Nidy Motkowice - Borszowice w km 0+000-5+930 (dł. 5,930 km),
  m. Motkowice, Borszowice, Kliszów, gm. Imielno, Kije, powiat jędrzejowski, pińczowski.

Szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania przedmiotu zamówienia, warunki jej realizacji oraz obowiązki Wykonawcy zawierają:

– Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr 4 do SWZ,

– Wzór umowy – Załącznik Nr 1 do SWZ.

– Mapki poglądowe – Załącznik Nr 12 do SWZ.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zgodnie z pkt 7.2.4 SWZ.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ - Wzór umowy.

Branże CPV

 • 71630000-3 - Usługi kontroli i nadzoru technicznego

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 11.01.2024 13:32:59
 • Ewa Piszczek

 • Zakończenie postępowania

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

Zakład Usług Wodno Melioracyjnych "WOD-KOP" Sp. z o.o.

Kolonia 96
26-080 Mniów

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry