Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Usługi geodezyjne (w tym: pomiary geodezyjne do ustalenia przebiegu linii brzegu oraz sporządzenie wykazów synchronizacyjnych) dla obszarów objętych załączonym wykazem”

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.413340098 wew. 206
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2710.61.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  22.06.2023 10:00
 • Termin składania ofert
  06.07.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  06.07.2023 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia są usługi geodezyjne (w tym: pomiary geodezyjne do ustalenia przebiegu linii brzegu oraz sporządzenie wykazów synchronizacyjnych) dla obszarów objętych załączonym wykazem.

 - Zamawiający podzielił zamówienie na 8 części, gdzie każda część stanowi oddzielny przedmiot zamówienia.

- Szczegółowy zakres zamówienia i wymogi jego realizacji określa dokumentacja postępowania
w tym w szczególności opis przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ, kosztorys ofertowy stanowiący Załącznik nr 3a- 3h do SWZ oraz wzór umowy stanowiący Załącznik nr 4 do SWZ.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zgodnie z rozdziałem 7 pkt. 7.2.4 SWZ

Warunki realizacji umowy

​​​​​​​ Umowa zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik Nr 4 do SWZ.

Branże CPV

 • 71354000-4 - Usługi sporządzania map

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 04.07.2023 11:06:47
 • Monika Kondracka

 • Zamawiający publikuje Wyjaśnienie treści SWZ.
 • 06.07.2023 13:41:50
 • Monika Kondracka

 • Zamawiający publikuje Informację z otwarcia ofert.
 • 12.07.2023 11:17:55
 • Monika Kondracka

 • Zamawiający zamieszcza Informację o unieważnieniu postępowania w zakresie Części 5
 • 12.07.2023 11:22:50
 • Monika Kondracka

 • Zamawiający zamieszcza Informację o unieważnieniu postępowania w zakresie Części 6
 • 21.07.2023 14:20:20
 • Monika Kondracka

 • Zamawiający zamieszcza Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty - Część 1
 • 26.07.2023 13:57:44
 • Monika Kondracka

 • Zamawiający zamieszcza Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty - Część 2, Część 3, Część 4 oraz Część 7.
 • 28.07.2023 09:52:31
 • Monika Kondracka

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 • 28.07.2023 09:53:56
 • Monika Kondracka

 • Zamawiający zamieszcza Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty - Część 8

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

GEOLIDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Mikołaja Kopernika 10
38-300 Gorlice

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry