Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

„Utrzymanie rzek na terenie Zarządu Zlewni w Radomiu”

Przetarg nieograniczony
Postępowanie podzielone na części

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

Zarzecze 13B
03-194 Warszawa
tel.46 811 50 60
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  WA.ROZ.2710.53.2023/ZZR
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  22.06.2023 23:00
 • Termin składania ofert
  24.07.2023 08:30
 • Termin otwarcia ofert
  24.07.2023 09:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi związane z utrzymaniem rzek na terenie Zarządu Zlewni w Radomiu polegające m.in. na: wykoszeniu skarp cieków/poboczy, wygrabieniu wykoszonych porostów, usuwaniu zatorów i tam bobrowych czy ścinaniu drzew.

Zakres oraz skala prac utrzymaniowych dla poszczególnych części nie jest taka sama i zostały określone indywidualnie dla poszczególnych części oraz szczegółowo opisane w załączniku nr 2 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz w Projektowanych postanowieniach umowy (załącznik nr 6 do SWZ).

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zgodnie ze  SWZ

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zgodnie ze  SWZ

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zgodnie ze  SWZ

Warunki realizacji umowy

Zgodnie ze  SWZ

Informacje dodatkowe

Zamawiający, zgodnie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę
na podstawie stosunku pracy osób, zwanych dalej pracownikami, którzy w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia wykonywać będą w szczególności: mechanicznego i ręcznego koszenia skarp, poboczy i dna koryt, usuwania drzew i zakrzaczeń, usuwania przymulisk i naniesionych odpadów.

Branże CPV

 • 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 17.07.2023 08:53:24
 • Małgorzata Trojanowska

 • Zmian ogłoszenia
 • 11.08.2023 13:00:51
 • Małgorzata Trojanowska

 • Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, działając na podstawie art. 222 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, iż zamierza przeznaczyć
  na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto w wysokości 139 686.25 zł
  w tym:
  Część 1 – Dostawa elektronarzędzi do Zarządu Zlewni Ciechanowie – ul. Powstańców Warszawskich 11, 06-400 Ciechanów - 18 379,93 zł brutto
  Część 2 – Dostawa elektronarzędzi do Zarządu Zlewni Dębe 05-140 Serock - 15 911,28 zł brutto
  Część 3 – Dostawa elektronarzędzi do Zarządu Zlewni Łowiczu – ul. Ekonomiczna 6, 99-400 Łowicz 2 155,60 zł brutto
  Część 4 – Dostawa elektronarzędzi do Zarządu Zlewni Piotrkowie Trybunalskim – ul. Narutowicza 9/13, 97-300 Piotrków Trybunalski – 12 680,99 zł brutto
  Część 5– Dostawa elektronarzędzi do Zarządu Zlewni Radomiu – Obiekt Hydrotechniczny Domaniów Wólka Domaniowska 27, 26-650 Przytyk – 32 504,31 zł brutto
  Część 6 – Dostawa elektronarzędzi do Zarządu Zlewni w Warszawie – ul. Zarzecze 13b 03-194 Warszawa - 11 800,16 zł brutto
  Część 7- Dostawa elektronarzędzi do Zarządu Zlewni we Włocławku – ul. Okrzei 74a, 87-800 Włocławek - 46 293,98 zł brutto

Części postępowania

 • Numer
 • Przedmiot
 • Kategoria
 • Status
 • Twój status
 • Akcja
 • 1
 • Utrzymanie rzek na terenie NW Iłża

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 2
 • 2) Część 2: Zwiększenie zdolności retencyjnej rzeki Tczówki poprzez konserwację na odcinku od km 0+000 do km 7+340

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 3
 • Utrzymanie rzek na terenie NW Kozienice

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 4
 • Utrzymanie rzek na terenie NW Kraśnik

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 5
 • Utrzymanie rzek na terenie NW Lipsko

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 6
 • Utrzymanie rzek na terenie NW Opole Lubelskie

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 7
 • Utrzymanie rzek na terenie NW Ostrowiec Świętokrzyski

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 8
 • Utrzymanie rzeki Potok od Potworowa w km 0+000-4+030, 5+230-7+650, 8+150-9+046 i rzeki Potok od Potworówka w km 0+000-9+965 gm. Potworów

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 9
 • Utrzymanie rzeki Potok od Brogowej w km 0+000-6+600 i rzeki Potok od Komorowa w km 0+000-6+930

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 10
 • Utrzymanie rzeki Wiązownica w km 0+000-2+010, 3+320-14+400, 20+790-20+830, 22+850-23+520

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 11
 • Utrzymanie rzek na terenie NW Puławy

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 12
 • Utrzymanie rzek na terenie NW Radom

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 13
 • Utrzymanie rzek na terenie NW Starachowice

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 14
 • Utrzymanie rzek na terenie NW Szydłowiec

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry