Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Roboty budowlane związane z utrzymaniem koryt rzek i urządzeń wodnych na terenie Zarządu Zlewni w Kielcach

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.12 62843354
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Otwarcie ofert
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2710.76.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  28.06.2023 16:00
 • Termin składania ofert
  13.07.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  13.07.2023 10:30
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są :

Roboty budowlane związane z utrzymaniem koryt rzek i urządzeń wodnych na terenie Zarządu Zlewni w Kielcach

Szczegółowy zakres i rodzaj robót przewidzianych do wykonania przedmiotu zamówienia, warunki ich realizacji oraz obowiązki Wykonawcy zawierają:

- opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 2 do SWZ

- kosztorys ofertowy dla części I - Załącznik nr 3a do SWZ

- kosztorys ofertowy dla części II – Załącznik 3b do SWZ

- wzór umowy – Załącznik nr 1 do SWZ

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – Załącznik nr 13 do SWZ

- mapy poglądowe – Załącznik nr 14 do SWZ

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zgodnie z pkt 7.2.4 SWZ

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 13.07.2023 13:38:56
 • Arleta Limanówka

 • Zamawiający umieszcza informację z otwarcia ofert
 • 31.07.2023 11:33:53
 • Arleta Limanówka

 • Zamawiający umieszcza i formację o wyporze najkorzystniejszej oferty.

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Postępowanie już się rozpoczęło.

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry