Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Roboty budowlane na terenie Nadzoru Wodnego w Kętach

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.+126284373
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2710.75.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  23.06.2023 15:00
 • Termin składania ofert
  11.07.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  11.07.2023 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Robót budowlanych  na terenie Nadzoru Wodnego w Kętach. Zamówienie zostało podzielone na 3 części: 

Część 1 - Zasyp wyrwy brzegowej rzeka Soła w km 26+800 – 26+960

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z zasypem wyrwy brzegowej rzeka Soła w km 26+600-26+960  w miejscowości Kobiernice , gmina Porąbka , powiat bielski, województwo śląskie. Szczegółowy zakres prac utrzymaniowych obejmuje:

 • ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 16-25 cm 46 sztuk
 • ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 26-35 cm 7sztuk
 • ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 36-45 cm 5 sztuk
 • ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 46-55 cm 4 sztuk
 • ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i poszyć rzadkich 0,5 ha
 • ręczne wykoszenie porostów rzadkich 5 000 m2
 • transport dłużyc na teren magazynu 10,8 m3
 • wykonanie wykopów spycharkami w ilości 3 000 m3
 • zasyp wykopów spycharkami w ilości 3 000 m3
 • wykonanie wyściółki faszynowej gr. 25cm w ilości 700 m2
 • zasyp wyrwy brzegowej narzutem kamiennym w ilości 1 190 m3
 • nadzór przyrodniczy

Część 2  - Zasyp wyrwy brzegowej rzeka Soła w km 13+600 – 13+900

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z zasypem wyrwy brzegowej rzeka Soła w km 16+600-16+900  w miejscowości Łęki, gmina Kęty, , powiat oświęcimski, województwo małopolskie. Szczegółowy zakres prac utrzymaniowych obejmuje:

 • wykonanie wykopów spycharkami w ilości 500 m3
 • zasyp wykopów spycharkami w ilości 500 m3
 • zasyp wyrwy brzegowej narzutem kamiennym w ilości 2125 m3
 • wykonanie deflektorów z narzutu kamiennego i pni drzew w ilości 170 m3
 • nadzór przyrodniczy

Część 3 - Roboty związane z udrożnieniem i remontem ubezpieczeń w korycie potoku Pisarzówka"

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z zasypem wyrw brzegowych koryta potoku Pisarzówka wraz z zabezpieczeniem skarp potoku. Szczegółowy zakres prac obejmuje:

 • Roboty pomiarowe.
 • Wykoszenie porostów ze skarp potoku z wygrabieniem.
 • Ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podszycia średniej gęstości z mechanicznym rozdrobnieniem krzewów i wywozem zrąbków. Zagospodarowanie materiału z wycinki po stronie Wykonawcy.
 • Usunięcie zatorów, przetamowań i odsypisk z koryta potoku.
 • Roboty ziemne – wykop pod narzut.
 • Wykonanie wyściółek z faszyny wiklinowej.
 • Zasyp wyrw brzegowych narzutem kamiennym luzem.
 • Nadzór przyrodniczy.

UWAGA:  prace w ramach wszystkich części zamówienia musza być prowadzone pod nadzorem przyrodniczym. Szczegółowe zasady sprawowania nadzoru określa Opis przedmiotu zamówienia właściwy dla danej części zamówienia. Koszt zapewnienia nadzoru przyrodniczego ponosi Wykonawca.

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

Pliki do pobrania

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry