Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kompleksowe utrzymanie koryt rzek oraz urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Kielcach

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.+48 12 62-84-304
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Otwarcie ofert
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2710.53.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  03.07.2023 10:00
 • Termin składania ofert
  03.08.2023 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  03.08.2023 09:30
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi pn. Kompleksowe utrzymanie koryt rzek oraz urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Kielcach.

Zamawiający dokonał podziału zamówienia na następujące części:

 

Część I - Kompleksowe utrzymanie koryt cieków oraz urządzeń wodnych na terenie NW Busko-Zdrój – I,

Część II – Kompleksowe utrzymanie koryt cieków oraz urządzeń wodnych na terenie NW Busko-Zdrój - II,

Część III – Kompleksowe utrzymanie koryt cieków oraz urządzeń wodnych na terenie NW Busko-Zdrój - III,

Część IV – Kompleksowe utrzymanie koryt cieków oraz urządzeń wodnych na terenie NW Jędrzejów – I,

Część V – Kompleksowe utrzymanie koryt cieków oraz urządzeń wodnych na terenie NW Jędrzejów – II,

Część VI - Kompleksowe utrzymanie koryt cieków oraz urządzeń wodnych na terenie NW Kielce - I

Część VII - Kompleksowe utrzymanie koryt cieków oraz urządzeń wodnych na terenie NW Kielce – II.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie ustanawia szczególnych warunków w tym zakresie

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie ustanawia szczególnych warunków w tym zakresie

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zgodnie z pkt 7.2.4 SWZ.

Warunki realizacji umowy

Warunki dotyczące realizacji umowy zostały określone w załączniku nr 11 do SWZ - Wzór umowy.

Branże CPV

 • 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 07.07.2023 09:28:08
 • Anita Wrona

 • W związku ze zmianą treści SWZ Zamawiający modyfikuje daty składania i otwarcia ofert
 • 03.08.2023 13:35:00
 • Iwona Jaroś

 • Zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert.
 • 14.09.2023 13:14:30
 • Anita Wrona

 • Zamawiający zamieścił informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Części III, Części IV oraz Części V
 • 25.09.2023 14:37:13
 • Anita Wrona

 • Zamawiający zamieścił informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Części I oraz Części II
 • 13.10.2023 14:57:57
 • Anita Wrona

 • Zamawiający zamieścił informację o unieważnieniu postępowania w zakresie Części VI oraz informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Części VI

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Postępowanie już się rozpoczęło.

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry