Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Odcinkowe udrożnienie pot. Szczawnik w km 0+060-0+430 m. Muszyna, gm. Muszyna, pow. nowosądecki, woj. małopolskie

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.+48 12 62 84 354
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2710.66.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  03.07.2023 12:00
 • Termin składania ofert
  01.08.2023 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  01.08.2023 09:30

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest odcinkowe udrożnienie pot. Szczawnik w km 0+060-0+430 m. Muszyna, gm. Muszyna, pow. nowosądecki, woj. małopolskie.

Szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania przedmiotu zamówienia, warunki jej realizacji oraz obowiązki Wykonawcy zawierają:

– Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr 4 do SWZ.

– Wzór umowy – Załącznik Nr 1 do SWZ.

– Wzór kosztorysu ofertowego – Załącznik Nr 3 do SWZ.

– Decyzja RDOŚ– Załącznik Nr 14 do SWZ.

– STWiOR – Załącznik Nr 15 do SWZ.

 

Całość prac będzie realizowana pod nadzorem przyrodniczym, który musi zapewnić wykonawca i uwzględnić w kosztach oferty.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zgodnie z pkt. 7.2.4. SWZ.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ - wzór umowy.

Branże CPV

 • 71311100-2 - Usługi dodatkowe w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
 • 71313000-5 - Usługi doradcze w zakresie środowiska naturalnego

Pliki do pobrania

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry