Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Roboty budowlane na terenie NW Muszyna – Etap I

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.+48 12 62-84-304
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Otwarcie ofert
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2710.71.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  05.07.2023 14:00
 • Termin składania ofert
  20.07.2023 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  20.07.2023 09:30
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane na terenie NW Muszyna – Etap I.

Zamawiający dokonał podziału zamówienia na następujące części:

Część 1 – Zasyp wyrw brzegowych na pot. Wielka Roztoka w km 0+700 - 0+750 m. Rytro, gm. Rytro i pot. Mała Roztoka w km 1+200 - 1+300 m. Roztoka Ryterska, gm. Rytro, pow. nowosądecki, woj. małopolskie

Część 2 – Konserwacja zapory przeciwrumowiskowej betonowo - kamiennej na potoku Muszynka w km 5+344 w m. Powroźnik, gm. Muszyna.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie ustanawia szczególnych warunków w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie ustanawia szczególnych warunków w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zgodnie z pkt 7.2.4 SWZ.

Warunki realizacji umowy

Warunki realizacji umowy zostały określone w załączniku nr 13 do SWZ - Wzór umowy.

Branże CPV

 • 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
 • 45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 20.07.2023 11:12:19
 • Anita Wrona

 • Zamawiający zamieścił informację z otwarcia ofert.
 • 25.07.2023 15:08:36
 • Anita Wrona

 • Zamawiający zamieścił informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Części 2.
 • 16.08.2023 13:52:15
 • Anita Wrona

 • Zamawiający zamieścił informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Części 1.

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Postępowanie już się rozpoczęło.

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry