Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Roboty budowlane na terenie NW Muszyna – Etap II

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.+48 12 62-84-304
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Otwarcie ofert
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2710.72.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  06.07.2023 13:00
 • Termin składania ofert
  21.07.2023 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  21.07.2023 09:30
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane na terenie NW Muszyna – Etap II.

Zamawiający dokonał podziału zamówienia na następujące części:

Część 1 - Konserwacja żłobu na potoku Kryniczanka w km 7+300 - 7+700 m. Krynica Zdrój, gm. Krynica Zdrój, pow. nowosądecki, woj. małopolskie

Część 2 - Konserwacja zapory przeciwrumowiskowej betonowo-kamiennej wraz z odmuleniem na potoku Wilcze, Stawiska, Dolinki w m. Powroźnik, gm. Muszyna.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie ustanawia szczególnych warunków w tym zakresie

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie ustanawia szczególnych warunków w tym zakresie

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zgodnie z punktem 7.2.4 SWZ

Warunki realizacji umowy

Warunki dotyczące realizacji umowy zostały określone w załączniku nr 13 do SWZ - Wzór umowy

Branże CPV

 • 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
 • 45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Postępowanie już się rozpoczęło.

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry