Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Roboty budowlane na terenie Kaskady Soły - etap IV: Remont rurociągów fi 1000 odprowadzających wodę z pompowni P3 Bis w m. Pietrzykowice

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.12 62843354
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2710.60.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  04.07.2023 13:00
 • Termin składania ofert
  19.07.2023 11:00
 • Termin otwarcia ofert
  19.07.2023 11:30

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont rurociągów fi 1000 odprowadzających wodę z pompowni P3 Bis w m. Pietrzykowice, gm. Łodygowice. Obecnie w pompowni jest 6 zespołów pompowych pracujących na dwóch rurociągach wykonanych z rur polietylenowych HDPE. 
Remont obejmuje wymianę uszkodzonych fragmentów rurociągów, w rejonie pompowni oraz skrzyni zrzutowej, zlokalizowanej w czaszy zbiornika Tresna. 

Szczegółowy zakres i rodzaj robót przewidzianych do wykonania przedmiotu zamówienia, warunki ich realizacji oraz obowiązki Wykonawcy zawierają:

- opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 2 do SWZ

- Kosztorys ofertowy - Załącznik nr 3 do SWZ

- Wzór umowy – Załącznik nr 1 do SWZ

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zgodnie z pkt. 7.2.4 SWZ

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z Załącznikiem nr 1 - Wzór umowy

Branże CPV

 • 45247112-8 - Roboty budowlane w zakresie kanałów upustowych

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry