Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kompleksowe utrzymanie koryt rzek oraz urządzeń wodnych na terenie działania Nadzoru Wodnego w Kazimierzy Wielkiej

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.+126284373
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Otwarcie ofert
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2710.81.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  10.07.2023 11:00
 • Termin składania ofert
  16.08.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  16.08.2023 11:00
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja  zadania pn. Kompleksowe utrzymanie koryt rzek oraz urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Kielcach.

Zamówienie zostało podzielone na 3  części, z których każda obejmuje zadania:

Część I - Kompleksowe utrzymanie koryt cieków oraz urządzeń wodnych na terenie NW Kazimierza Wielka – I:

 1. Kompleksowe utrzymanie rz. Jakubówka w km 0+440-1+900 w m. Działoszyce, Jakubowice oraz w km 6+900-7+800 w m. Kujawki
 2. Kompleksowe utrzymanie rz. Wiekanocna w km 1+000-2+800 w m. Dzierążnia
 3. Kompleksowe utrzymanie rz. Sancygniówka w km 0+000-1+000  w m. Dziekanowice

Część II - Kompleksowe utrzymanie koryt cieków oraz urządzeń wodnych na terenie
NW Kazimierza Wielka – II:

 1. Kompleksowe utrzymanie rz. Dopływ z Topoli w km 0+850 -1+900 w m. Topola
 2. Kompleksowe utrzymanie rz. Jawornik w km 9+600-11+200  w m. Donatkowice oraz 13+800-14+000 w m. Krzyszkowice

Część III -  Kompleksowe utrzymanie koryt cieków oraz urządzeń wodnych na terenie
NW Kazimierza Wielka – III:

 1. Kompleksowe utrzymanie rz. Kalinka w km 0+000-3+000 w m. Janowice, Śladów oraz w km 6+800 w m. Kalina Wielka i km 7+200 w km Kalina Mała
 2. Kompleksowe utrzmanie rz. Nidzicy zabudowa wyrw w km 10+205-10+237 w m. Bejsce,
  w km 25+630-25+650 w m. Topola, w km 50+875-51+075 w m. Giebułtów m oraz wycinka drzew w km 7+930-8+120 w m. Morawiany, w km 60+200-60+700 w m. Rzędowice

UWAGA:  prace w ramach wszystkich części zamówienia musza być prowadzone pod kontrolą nadzoru przyrodniczego. Szczegółowe zasady sprawowania nadzoru określa Opis przedmiotu zamówienia oraz projekt umowy. Koszt zapewnienia nadzoru przyrodniczego ponosi Wykonawca

Branże CPV

 • 71311100-2 - Usługi dodatkowe w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 19.07.2023 11:05:07
 • Marzena Pomorska

 • W związku ze zmianą treści SWZ dokonano zmiany terminu składania i otwarcia ofert na Platformie zakupowej.

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Postępowanie już się rozpoczęło.

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry