Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Roboty budowlane na obiektach NW Tarnów - Etap III

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.413340098 wew. 206
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2710.79.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  05.07.2023 15:00
 • Termin składania ofert
  26.07.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  26.07.2023 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane na obiektach NW Tarnów - Etap III. 

Szczegółowy zakres prac i wymogi jego realizacji określa dokumentacja postępowania w tym
w szczególności opis przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 2a – 2d do SWZ, kosztorys ofertowy stanowiący Załącznik nr 3a – 3d do SWZ, wzór umowy stanowiący Załącznik nr 4 do SWZ, szczegółowa specyfikacja techniczna stanowiąca Załącznik nr 14a-14d do SWZ oraz Postanowienia i Zawiadomienia RDOŚ stanowiące Załącznik nr 15a-15d do SWZ.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zgodnie z rozdziałem 7 pkt. 7.2.4.1 oraz pkt. 7.2.4.2 SWZ

Warunki realizacji umowy

Umowa zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik Nr 4 do SWZ.

Branże CPV

 • 45246000-3 - Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej
 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
 • 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
 • 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 10.07.2023 11:49:08
 • Monika Kondracka

 • Zamawiający zamieszcza Wyjaśnienie treści SWZ
 • 12.07.2023 09:50:17
 • Monika Kondracka

 • Zamawiający zamieszcza Wyjaśnienie treści SWZ-2
 • 19.07.2023 13:15:16
 • Monika Kondracka

 • Zamawiający zamieszcza Wyjaśnienie treści SWZ-3
 • 26.07.2023 13:46:46
 • Monika Kondracka

 • Zamawiający zamieszcza Informację z otwarcia ofert.
 • 30.08.2023 13:57:53
 • Monika Kondracka

 • Zamawiający zamieszcza Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty - Część 3.
 • 15.09.2023 13:07:11
 • Monika Kondracka

 • Zamawiający zamieszcza Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty - Część 1.
 • 15.09.2023 13:29:31
 • Monika Kondracka

 • Zamawiający zamieszcza Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty - Część 2 oraz Część 4.
 • 15.09.2023 13:51:53
 • Monika Kondracka

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

Usługi Drogowo-Budowlane Krystyna Jurczak

Dożynkowa 20
33-300 Nowy Sącz

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry