Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Roboty budowlane na terenie NW Nowy Targ -Etap I

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.126284252
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Otwarcie ofert
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2710.63.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  07.07.2023 11:00
 • Termin składania ofert
  24.07.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  24.07.2023 10:30
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

 1. Zamówienie zostało podzielone na 11 części:

Część 1: ,,Konserwacja korpusu zapory p. rumowiskowej na pot. Lipnica w km 1+650 wraz z pracami porządkowymi na dolnym stanowisku zapory i w jej czaszy w km 1+600 -1+750 w m. Lipnica Wielka, gm. Lipnica Wielka, pow. nowotarski, woj. małopolskie”

Część 2: „Odcinkowy zasyp wyrw brzegowych wraz z udrożnieniem koryta pot. Cichy w km 7+710-7+870, 8+110-8+260, 11+530-11+580, 13+080-13+180 w m. Ciche, gm. Czarny Dunajec, pow. nowotarski, woj. małopolskie”

Część 3: „Zasyp wyrw brzegowych wraz z udrożnieniem koryta pot. Mały Rogoźnik w km 1+940-2+040 w m. Zaskale, gm. Szaflary, pow. nowotarski, woj. małopolskie”

Część 4: „Odcinkowy zasyp wyrw brzegowych wraz z udrożnieniem koryta pot. Bystry w km 0+980-1+450, 6+900-7+060,  9+120-9+200 w m. Stare Bystre - Ratułów - Nowe Bystre, gm. Czarny Dunajec - Poronin, pow. nowotarski - tatrzański, woj. małopolskie”

Część 5: „Udrożnienie koryta potoku wraz z zasypem wyrw brzegowych na pot. Leśnica w km 9+300-9+370 w m. Leśnica - Groń, Bukowina Tatrzańska, pow. tatrzański, woj. małopolskie”

Część 6: „Konserwacja korpusu zapory p. rumowiskowej na  pot. Kowaniec w km 2+991 wraz z pracami porządkowymi na dolnym stanowisku zapory i udrożnieniem czaszy w km 2+950-3+150 w m. Nowy Targ, gm. Miasto Nowy Targ, pow. nowotarski, woj. małopolskie”

Część 7: „Zasyp wyrwy brzegowej wraz z udrożnieniem dwóch odcinków koryta pot. Kowaniec w km 0+000-0+500, 3+300-3+360 w m. Nowy Targ, gm. Miasto Nowy Targ, pow. nowotarski, woj. małopolskie”

Część 8: „Konserwacja zabudowy regulacyjnej pot. Kudowe w km 0+000-0+400 w m. Ochotnica Dolna, gm. Ochotnica Dolna, pow. nowotarski, woj. małopolskie”

Część 9: „Konserwacja zabudowy regulacyjnej na pot. Zakijowskim w km 0+000-0+450 w m. Krościenko n/Dunajcem, gm. Krościenko n/Dunajcem, pow. nowotarski, woj. małopolskie”

Część 10: „Zasyp wyrwy brzegowej na rz. Dunajec w km 150+670-150+820 w m. Krościenko n/Dunajcem, gm. Krościenko n/Dunajcem, pow. nowotarski, woj. małopolskie”

Część 11: „Zasyp wyrwy na pot. Zubrzyca w km 11+550-11+650 w m. Zubrzyca Górna, gm. Jabłonka, pow. nowotarski, woj. małopolskie”

Branże CPV

 • 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
 • 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
 • 45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 24.07.2023 15:01:11
 • Krzysztof Madej

 • Zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert
 • 29.08.2023 07:51:00
 • Krzysztof Madej

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części - 2,3,4,5,6,8,9,10
 • 29.08.2023 14:31:50
 • Krzysztof Madej

 • Informacja o unieważnieniu postępowania dla części 1
 • 01.09.2023 11:39:02
 • Krzysztof Madej

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części - 7 i 11

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Postępowanie już się rozpoczęło.

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry