Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Usługi związane z utrzymaniem cieków na terenie Nadzoru Wodnego Oświęcim – etap II – Partycypacja z g. Trzebinia

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.413340098 wew. 206
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2710.94.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  21.07.2023 11:00
 • Termin składania ofert
  22.08.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  22.08.2023 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi związane z utrzymaniem cieków na terenie Nadzoru Wodnego Oświęcim – etap II – Partycypacja z g. Trzebinia.

Zamawiający podzielił zamówienie na 3 części, gdzie każda część stanowi oddzielny przedmiot zamówienia.

Część 1: Utrzymanie potoku Pstrużnik w km 0+000-1+235 w msc. Trzebinia,
gm. Trzebinia, pow. chrzanowski - prace utrzymaniowe.

Część 2: Utrzymanie potoku Młoszówka km 0+000-5+100 m. Piła Kościelecka, Młoszowa, gm. Trzebinia.

Część 3: Utrzymanie potoku Ropa w km 0+000-2+210 w msc. Trzebinia,
gm. Trzebinia, pow. chrzanowski.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zgodnie z warunkiem udziału w postepowaniu określonym w rozdz. 7 pkt.  7.2.4 ppkt. 7.2.4.1 SWZ

Warunki realizacji umowy

Umowa zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik Nr 5 do SWZ.

Branże CPV

 • 71311100-2 - Usługi dodatkowe w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 22.08.2023 14:38:58
 • Monika Kondracka

 • Zamawiający publikuje Informację z otwarcia ofert
 • 28.08.2023 13:58:32
 • Monika Kondracka

 • Zamawiający zamieszcza Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty - Część 2 oraz Część 3.
 • 20.09.2023 14:59:24
 • Monika Kondracka

 • Zamawiający zamieszcza Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty - Część 1
 • 20.09.2023 15:47:35
 • Monika Kondracka

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

FIRMA USŁUGOWA DAWIDZKI Dawid Ryszka

ul. Żywiczna 15
43-155 Bieruń

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry