Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Giżycku - Nadzór Wodny w Giżycku, Nadzór Wodny w Gołdapi, Nadzór Wodny w Kolnie, Nadzór Wodny w Piszu

Przetarg nieograniczony
Postępowanie podzielone na części

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Pułkowa 11
15-143 Białystok
tel.85 7330326
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Analiza ofert
 • Numer postępowania
  BI.ROZ.2710.49.2023.AC
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  18.07.2023 11:00
 • Termin składania ofert
  17.08.2023 11:00
 • Termin otwarcia ofert
  17.08.2023 12:00
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Giżycku - Nadzór Wodny w Giżycku, Nadzór Wodny w Gołdapi, Nadzór Wodny w Kolnie, Nadzór Wodny w Piszu.

2. Zamówienie obejmuje wykonanie usług w zakresie utrzymania publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń na terenie działania Nadzoru Wodnego w Giżycku, gm.: Giżycko, Ryn, Nadzoru Wodnego w Gołdapi, gm.: Gołdap, Nadzoru Wodnego w Kolnie, gm.: Turośl, Zbójna I Nadzoru Wodnego w Piszu gm.: Biała Piska

3. Przedmiot zamówienia został podzielony na cztery części.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

Informacje dodatkowe

 1. Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://www.przetargi.wody.gov.pl
 2. Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. Instrukcja korzystania z Platformy znajduje się pod adresem https://przetargi.wody.gov.pl/wp/instrukcja-dla-wykonawc/4147,Instrukcja-dla-Wykonawcow-dla-Platformy-Zakupowej.html
 3. Korzystanie z Platformy nie wymaga zarejestrowania konta na Platformie.
 4. Dokumenty związane z postępowaniem Zamawiający zamieszcza na Platformie w zakładce z przedmiotowym postępowaniem.
 5. Celem skomunikowania się z Zamawiającym (z wyłączeniem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, których sposób złożenia został opisany w pkt 16.1 – 16.6 specyfikacji warunków zamówienia, Wykonawca korzysta z zakładki „Zapytaj”. Zakładka ta służy również Zamawiającemu do komunikacji z Wykonawcami.
 6. Za datę wpływu wszelkiej korespondencji do Zamawiającego, w tym złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, uważa się datę wczytania korespondencji na Platformie.
 7. Zamawiający zaleca sporządzenie korespondencji w następujących formatach: .doc., .docx, .rtf, .pdf, .xls.
 8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 150 MB.
 9. Treść pól aktywnego formularza Platformy uzupełnianych przez Wykonawcę w toku składania oferty poprzez Platformę nie stanowią oferty w rozumieniu Pzp. Automatyczne komunikaty Platformy nie stanowią czynności Zamawiającego w rozumieniu Pzp.
 10. Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: Cz. I - 1 000,00 zł, Cz. II - 1 000,00 zł, Cz. III - 4 000,00 zł i Cz.V - 5 000,00 zł

Branże CPV

 • 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 31.07.2023 15:22:58
 • Zamówienia Białystok

 • Zamawiający zamieścił zmianę SWZ
 • 17.08.2023 11:39:57
 • Zamówienia Białystok

 • Zamawiający zamieścił informację o kwocie na sfinansowanie zamówienia.
 • 17.08.2023 12:22:44
 • Zamówienia Białystok

 • Zamawiający zamieścił informację z otwarcia ofert.
 • 31.08.2023 11:27:52
 • Zamówienia Białystok

 • Unieważnienie postępowania część 1
 • 31.08.2023 11:28:15
 • Zamówienia Białystok

 • Unieważnienie postępowania część 4
 • 06.09.2023 10:44:57
 • Zamówienia Białystok

 • INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 • 06.09.2023 10:48:31
 • Zamówienia Białystok

 • INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Części postępowania

 • Numer
 • Przedmiot
 • Kategoria
 • Status
 • Twój status
 • Akcja
 • Część 1
 • Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Giżycku – część I Nadzór Wodny w Giżycku

 • Usługi
 • Postępowanie unieważnione
 • Nie złożyłeś oferty
 • Część 2
 • Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Giżycku – część 2 Nadzór Wodny w Gołdapi

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • Część 3
 • Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Giżycku – część 3 Nadzór Wodny w Kolnie

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • Część 4
 • Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Giżycku – cześć 4 Nadzór Wodny w Piszu

 • Usługi
 • Postępowanie unieważnione
 • Nie złożyłeś oferty

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Minęły terminy przystąpienia.

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry