Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Roboty budowlane na terenie NW Muszyna – Etap III “Zasyp wyrwy brzegowej na rzece Poprad w km 1+950 – 2+150 m. Nowy Sącz, woj. małopolskie”

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.+48 12 62-84-304
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Otwarcie ofert
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2710.99.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  20.07.2023 15:00
 • Termin składania ofert
  09.08.2023 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  09.08.2023 09:30
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane na terenie NW Muszyna – Etap III  “Zasyp wyrwy brzegowej na rzece Poprad w km 1+950 – 2+150  m. Nowy Sącz, woj. małopolskie”

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie ustanawia szczególnych warunków w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie ustanawia szczególnych warunków w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zgodnie z pkt 7.2.4 SWZ

Warunki realizacji umowy

Warunki dotyczące realizacji umowy zostały zawarte w załączniku nr 13 do SWZ - Wzór umowy.

Branże CPV

 • 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
 • 45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 21.07.2023 10:41:18
 • Anita Wrona

 • W związku z pytaniem jakie wpłynęło do postępowania dotyczącym braku załącznika nr 13 do SWZ – wzór umowy, Zamawiający zamieścił na stronie prowadzonego postępowania brakujący załącznik.
 • 09.08.2023 11:01:31
 • Anita Wrona

 • Zamawiający zamieścił informację z otwarcie ofert.
 • 29.08.2023 13:28:48
 • Anita Wrona

 • Zamawiający zamieścił informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Minęły terminy przystąpienia.

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry