Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Budowa pomostów na kanale żeglugowym Oświęcim – Przeciszów w obrębie miejscowości Dwory Drugie oraz na kanale żeglugowym Smolice w obrębie miejscowości Podolsze, zadanie realizowane jest w ramach projektu „Odtworzenie ciągłości ekologicznej Wisły i dolnych odcinków rzek Soły i Skawy”

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.+126284373
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2710.101.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  26.07.2023 15:00
 • Termin składania ofert
  18.08.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  18.08.2023 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem  zamówienia  jest  budowa pomostów na kanale żeglugowym Oświęcim – Przeciszów w obrębie miejscowości Dwory Drugie oraz na kanale żeglugowym Smolice w obrębie miejscowości Podolsze.

Kanał żeglugowy Oświęcim Przeciszów w obrębie miejscowości Dwory Długie

Pomosty wykonane będą z elementów modułowych pływających np. z polietylenu. Przewidziano zastosowanie dwóch modułów niskoburtowych połączonych krótszymi burtami tworzącymi pomost o wymiarach 4,64 m x 1,55 m. Na pomostach zamontowane będą barierki stalowe. Pomosty są elementami swobodnie unoszącymi się na wodzie. W miejscu utrzymują je dwie żerdzie ze stali nierdzewnej długości 3 m zamocowane na obu krótszych bokach za pomocą łącznika słupka. Dzięki takiemu rozwiązaniu pomost ma możliwość poruszania się w pionie w zależności od wahań poziomu wody. Dodatkowo zostanie zabezpieczony za pomocą linki stalowej gr. 8 mm łączącej pomost ze słupkiem schodów, w razie podniesienia się zwierciadła wody ponad koronę żerdzi. Trap z pomostu prowadził będzie do schodów po skarpie. 

Konstrukcja slipu będzie stalowo-drewniana z płytami ślizgowymi z PE HD1000. Podstawę slipu stanowić będzie ruszt z ceowników stalowych C160x80x5 mm. Podest oraz burty slipu wykonany będzie z desek dębowych. Element ślizgowy stanowić będą płyty ślizgowe PE HD1000 o wymiarach 75x10x3 cm, takie same płyty zamontowane będą na odbojnikach. Długość slipu na dolnym stanowisku wyniesie 16,0 m (8 szt. modułów), a na górnym 6,0 m (3 szt. modułów). 

Wzdłuż slipu przewidziano montaż stalowych schodów. Długość schodów na górnym stanowisku wyniesie 4,5 m, a na dolnym 13,7 m. Element nośny schodów stanowić będą ceowniki stalowe gięte
o wymiarach 200x80x5 mm. Do ceowników mocowane będą stopnie z krat wciskanych 1000x305 mm i płaskowników nośnych 30x3 mm. Do podłoża schody zakotwione będą za pomocą żerdzi kotwiącej ze stali nierdzewnej długości 2,0 m. 

Dojazd do slipu w górnym awanporcie stanowić będzie ziemny zjazd o nawierzchni utwardzonej płytami ażurowymi. Długość zjazdu to około 50 m. Projektowana rzędna nawierzchni zjazdu przy slipie to 227.03 m n.p.m., a przy istniejącej drodze 231.20 m n.p.m. Dojazd do slipu w dolnym awanporcie realizowany będzie po istniejącej drodze serwisowej.

Zamóienie obejmuje również akup i zarejestrowanie na Inwestora mini traktora o mocy min. 15kM z zaczepem (hakiem holowniczym) do przyczepy przewożącej kajaki (min. 6 szt. kajaków).

Kanał żeglugowy Smolice w obrębie miejscowości Podolsze

Pomosty wykonane będą z elementów modułowych pływających z polietylenu. Przewidziano zastosowanie dwóch modułów niskoburtowych połączonych krótszymi burtami tworzącymi pomost  o wymiarach 4,64 m x 1,55 m. Na pomostach zamontowane będą barierki stalowe. Pomosty są elementami swobodnie unoszącymi się na wodzie. W miejscu utrzymują je dwie żerdzie ze stali nierdzewnej długości 3 m zamocowane na obu krótszych bokach za pomocą łącznika słupka NS „ELPLAST”. Dzięki takiemu rozwiązaniu pomost ma możliwość poruszania się w pionie w zależności od wahań poziomu wody. Dodatkowo zostanie zabezpieczony za pomocą linki stalowej gr. 8 mm łączącej pomost ze słupkiem schodów, w razie podniesienia się zwierciadła wody ponad koronę żerdzi. Trap z pomostu prowadził będzie do schodów po skarpie.

Konstrukcja slipu będzie stalowo-drewniana z płytami ślizgowymi z PE HD1000. Podstawę slipu stanowić będzie ruszt z ceowników stalowych C160x80x5 mm. Podest oraz burty slipu wykonany będzie z desek dębowych. Element ślizgowy stanowić będą płyty ślizgowe PE HD1000 o wymiarach 75x10xcm, takie same płyty zamontowane będą na odbojnikach. Długość slipu na dolnym i górnym stanowisku będzie taka sama i wyniesie 8,0 m (4 szt. modułów).

Wzdłuż slipu przewidziano montaż stalowych schodów. Długość schodów na górnym i dolnym stanowisku będzie taka sama i wyniesie 7,0 m. Element nośny schodów stanowić będą ceowniki stalowe gięte o wymiarach 200x80x5 mm. Do ceowników mocowane będą stopnie z krat wciskanych 1000x305 mm i płaskowników nośnych 30x3 mm. Do podłoża schody zakotwione będą za pomocą żerdzi kotwiącej ze stali nierdzewnej długości 2,0 m.

Dojazd do slipu w górnym awanporcie stanowić będzie ziemny zjazd o nawierzchni utwardzonej płytami ażurowymi. Długość zjazdu to około 60 m. Projektowana rzędna nawierzchni zjazdu przy slipie to 220,89 m n.p.m., a przy istniejącej drodze 225,40 m n.p.m. Dojazd do slipu w dolnym awanporcie stanowić będzie również ziemny zjazd o nawierzchni utwardzonej płytami ażurowymi. Długość zjazdu to około 120 m.

Informacje dodatkowe

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Odtworzenie ciągłości ekologicznej Wisły i dolnych odcinków rzek Soły i Skawy” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, typ 2.1.2 Realizacja zadań służących osiągnięciu dobrego stanu wód.

Branże CPV

 • 45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 09.08.2023 14:42:42
 • Marzena Pomorska

 • W związku ze zmianą treści SWZ dokonano zmiany terminu składania i otwarcia ofert na Platformie zakupowej.
 • 10.08.2023 15:01:05
 • Marzena Pomorska

 • W związku ze zmianą treści SWZ dokonano zmiany terminu składania i otwarcia ofert na Platformie zakupowej.
 • 18.08.2023 10:06:39
 • Marzena Pomorska

 • Zamawiający podaje informację o budżecie postępowania

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry