Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Naprawa zewnętrznej sieci instalacji wodnej na terenie Zespołu Wsparcia Technicznego we Wrocław; ul. Braci Gierymskich 149A

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Wrocławiu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Wrocławiu

C.K. Norwida 34
50-950 Wrocław
tel.71 347-76-39
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  WR.ROZ.2711.293.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  26.07.2023 13:00
 • Termin złożenia oferty
  10.08.2023 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest naprawa zewnętrznej sieci instalacji wodnej na terenie Zespołu Wsparcia Technicznego we Wrocław; ul. Braci Gierymskich 149A. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Przed złożeniem oferty wykonawca winien obowiązkowo dokonać wizji w terenie oraz zapoznać się z istniejącą infrastrukturą sieci wodno-kanalizacyjną i elektryczną siecią zewnętrzną.
 

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykonawca musi wykazać, że posiada doświadczenie w budowie lub wykonaniu sieci wodociągowej z przyłączeniem do budynków i obiektów budowlanych.  Doświadczenie należy potwierdzić referencjami, protokołami  odbioru lub oświadczeniem Wykonawcy.

Wykonawca musi wykazać, że w realizacji robót będzie brała udział osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych.

Warunki realizacji umowy

Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego

Branże CPV

 • 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

JSM-INSTALACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wrocławska 52
55-040 Bielany Wrocławskie

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry