Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt remontu zapory bocznej Myślenice zbiornika wodnego Dobczyce

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Krakowie

Zarząd Zlewni w Krakowie

Kazimierza Morawskiego 5
32-102 Kraków
tel.126290621
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ZPU.2.2711.22.2023.GB
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  26.07.2023 13:00
 • Termin złożenia oferty
  03.08.2023 08:00

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia stanowi zał nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

zgodnie z zapytaniem ofertowym

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

zgodnie z zapytaniem ofertowym

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

zgodnie z zapytaniem ofertowym

Warunki realizacji umowy

zgodnie z zapytaniem ofertowym

Informacje dodatkowe

zgodnie z zapytaniem ofertowym

Branże CPV

 • 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Pytania i odpowiedzi

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 27.07.2023 08:53:23
 • Zbigniew Siedlarz

 • Zwracamy się z prośbą o udostępnienie treści decyzji nakazowej nr 122/2023 oraz oceny stanu technicznego z dnia 30.11.2022 r. Dodatkowo prosimy o załączenie mapy przedstawiającej zakres zapory objęty przedmiotowym postępowaniem.
  Z poważaniem
  Kamil Krupa
  Dzień dobry
  W uzupełnieniu OPZ Zamawiający wyjaśnia, że w zakres projektu wchodzi remont całego ubezpieczenia z płyt betonowych oraz parapetu betonowego na skarpie odwodnej znajdującego się na zaporze bocznej w Myślenicach oraz remont rowu podskarpowego na całej długości.
  W załączeniu orientacja z zaznaczeniem przebiegu zapory bocznej w Myślenicach oraz skan decyzji nakazowej na remont oraz wyciąg z kontroli z kontroli okresowej pięcioletniej.
  Tadeusz Banduła
  z-ca dyrektora
  Zarząd Zlewni w Krakowie

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

PRACOWNIA PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO RYSZARD GAŁUSZKA

Komorowskich 99
34-300 Żywiec

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry