Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r17217,Zatrudnienie-eksperta-od-inwentaryzacji-obiektow-hydrotechnicznych-w-obszarze-zl.html
22.07.2024, 10:11

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Zatrudnienie eksperta od inwentaryzacji obiektów hydrotechnicznych w obszarze zlewni rzeki Pilicy”

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

Zarzecze 13B
03-194 Warszawa
tel.48 (22) 58 70 312
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  WA.ROZ.2711.275.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  27.07.2023 11:00
 • Termin złożenia oferty
  04.08.2023 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający, w związku z prowadzonym postępowaniem o wartości mniejszej niż 130 000 PLN netto, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pt.: Zatrudnienie eksperta od inwentaryzacji obiektów hydrotechnicznych w obszarze zlewni rzeki Pilicy na potrzeby podjęcia działań przywracających ciągłość morfologiczną w ramach projektu: „Wdrażanie Planów gospodarowania wodami w dorzeczu Wisły na przykładzie zlewni Pilicy” Akronim: IP LIFE PL Pilica Basin CTRL. Umowa nr LIFE19 IPE/PL/000005.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji zawarte są w Zapytaniu ofertowym oraz załącznikach do Zapytania ofertowego.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

zgodnie z wymaganiami określonymi w Zapytaniu ofertowym

Warunki realizacji umowy

zgodnie ze wzorem umowy, stanowiącym załącznik do Zapytania ofertowego

Branże CPV

 • 71313000-5 - Usługi doradcze w zakresie środowiska naturalnego
 • 71322100-2 - Usługi pomiaru ilości w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

Zielona Harmonia Michał Bień

Cmentarna 14A
28-300 Jędrzejów

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.