Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Usługi związane z oznakowaniem i utrzymaniem szlaków żeglownych na terenie RZGW w Poznaniu - Oznakowanie nawigacyjne drogi wodnej rzeki Warty w km 0+000 do km 28+000 oraz uzupełnienie oznakowania w km 28+000 do 68+200”

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim

Zarząd Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim

Walczaka 25A
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel.664763070
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  PO.ZPU.1.2711.9.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  28.07.2023 15:00
 • Termin złożenia oferty
  10.08.2023 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wymiana oznakowania nawigacyjnego na szlaku żeglownym śródlądowej drogi wodnej RZEKA WARTA km 0+000 – 28+000 oraz uzupełnienie oznakowania w km 28+000 do 68+200 polegająca na wykonaniu oraz montażu fabrycznie nowych znaków zgodnych z zarządzeniem nr 10/2021 Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego.

 

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Wykonawca potwierdza spełnienie tego warunku poprzez złożenie Oświadczenia - Zał nr 3 do Zapytania ofertowego

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca potwierdza spełnienie tego warunku poprzez złożenie Oświadczenia - Zał nr 3 do Zapytania ofertowego

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykonawca potwierdza spełnienie tego warunku poprzez złożenie Oświadczenia - Zał nr 3 do Zapytania ofertowego

Branże CPV

 • 34928430-1 - Znaki nawigacyjne
 • 51240000-6 - Usługi instalowania urządzeń nawigacyjnych

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

DROGOWE CENTRUM PRODUKCYJNO-HANDLOWE "BIG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Ługów 18
66-200 Świebodzin

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry