Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zakup: Rębak spalinowy do gałęzi, ZZ Kraków/NW Kraków, woj. Małopolskie

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.+48 (12) 62 84 373
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2710.103.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  04.08.2023 17:00
 • Termin składania ofert
  16.08.2023 11:00
 • Termin otwarcia ofert
  16.08.2023 11:30

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 sztuki rębaka z napędem spalinowym na podwoziu kołowym o mocy silnika min. 30 KM. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zawierają:

1) Opis przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik Nr 1 do SWZ;
2) Wzór umowy stanowiący Załącznik Nr 2 do SWZ. 
3) Wzór formularza oferty stanowiący Załącznik Nr 3 do SWZ. 

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający uzna za spełniony warunek zdolności technicznej lub zawodowej, jeśli wykonawca wykaże, że:

a)    w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej 1 dostawę (potwierdzoną dowodami określającymi, czy dostawa ta została wykonana należycie), której przedmiotem była dostawa maszyn używanych w rolnictwie i leśnictwie z napędem spalinowym na podwoziu kołowym o wartości co najmniej 50 000,00 zł brutto.

Branże CPV

 • 16160000-4 - Różny sprzęt ogrodniczy
 • 16600000-1 - Specjalne maszyny używane w rolnictwie lub leśnictwie

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry