Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Remont korony lewego wału rzeki Breń w km 14+600 - 16+800 w m. Dąbrowica, gm. Szczucin, pow. dąbrowski, woj. małopolskie

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.+126284373
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2710.105.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  03.08.2023 15:00
 • Termin składania ofert
  21.08.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  21.08.2023 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Remont korony lewego wału rzeki Breń w km 14+600 - 16+820 w m. Dąbrowica, gm. Szczucin, pow. dąbrowski, woj. małopolskie.

Zakres planowanych do wykonania prac obejmuje:

 • Wykoszenie kosiarką bijakową porostów z korony i skarpy wału w km od 14+600 do 15+215 oraz w km od 15+215 do 16+820 z korony wału.
 • Wycięcie krzaków gęstych, twardych, odrostów i samosiejek u stopy skarpy wału strony odpowietrznej z jednoczesnym rozdrobnieniem urobku rębakiem pasem śr. 2,0 m w km 14+600 - 15+215.
 • Remont korony poprzez likwidację kolein i nierówności wału w km od 15+335 do 16+100 ponadto na tym odcinku niwelacja zaniżenia korony w km 16+080-16+100 wraz z nadsypaniem skarp wału oraz od 16+100 do 16+820 ponadto w km 16+100-16+820 nadsypanie skarp wału poprzez zasypanie i uzupełnienie gruntem z dowozu z rezerwy ziemnej (miejsce poboru wskazane przez Zamawiającego, koszty załadunku i dowozu po stronie Wykonawcy) po uprzednim spulchnieniu korony i transportem ziemi średnio z odległości 7 km samochodami samowyładowczymi z wykorzystaniem warstwy ziemi urodzajnej z korony do ponownego wbudowania z mechanicznym zagęszczeniem i zawałowaniem. Obustronne nadsypanie i mechaniczne wyprofilowanie krawędzi skarp wraz z poboczami korony. Rampy wałowe w km 15+215, 15+335, 15+960.
 • Uzupełnienie nawierzchni z klińca drogowego 20-31,5 mm o grubości  po zgęszczeniu 20cm na zjazdach i podjazdach ww. ramp wałowych oraz na koronie wału  w miejscach przejazdów wałowych.
 • Obsiew mieszanką traw korony i skarp wałów.

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
 • 71311100-2 - Usługi dodatkowe w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry