Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie – z podziałem na 6 części

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.+48 12 62 84 354
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2710.104.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  11.08.2023 10:00
 • Termin składania ofert
  08.09.2023 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  08.09.2023 09:30

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Szczegółowy zakres i rodzaj dostaw przewidzianych do wykonania przedmiotu zamówienia, warunki jej realizacji oraz obowiązki Wykonawcy zawierają:

– Opis przedmiotu zamówienia (tożsamy dla wszystkich części) – Załącznik Nr 4 do SWZ.

– Zestawienia kosztów w zakresie danej części – Załączniki Nr 3A-3F do SWZ.

– Wzór umowy (tożsamy dla wszystkich części) – Załącznik Nr 1 do SWZ

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ - Wzór umowy (tożsamy dla wszystkich części)

Informacje dodatkowe

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium do postępowania.

Zamawiający na podstawie art. 441 Ustawy Pzp przewiduje zastosowanie prawa opcji w zakresie części nr 1, 3, 5 oraz 6 zamówienia.
O zamiarze skorzystania z Prawa Opcji Zamawiający poinformuje Wykonawcę w formie pisemnej, poprzez złożenie jednostronnego oświadczenia - najpóźniej na 3 dni przed upływem terminu obowiązywania umowy. Tym samym Zamawiający określi zakres w jakim będzie korzystał, tj. zwiększeniu ilości materiałów biurowych zamawianych w ramach Umowy, do maksymalnie 20% wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 4 ust. 1 Wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ, obowiązującego w dniu złożenia oświadczenia o skorzystaniu z Prawa Opcji.
Uprawnienie, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, może być wykonywane wielokrotnie, aż do osiągnięcia wysokości 20% wynagrodzenia Wykonawcy z dnia złożenia oświadczenia.

Branże CPV

 • 22000000-0 - Druki i produkty podobne
 • 30124000-4 - Części i akcesoria do maszyn biurowych
 • 30190000-7 - Różny sprzęt i artykuły biurowe
 • 30192000-1 - Wyroby biurowe
 • 30193200-0 - Korytka i organizatory na biurka
 • 30194000-5 - Przybory kreślarskie
 • 30197000-6 - Drobny sprzęt biurowy
 • 30197630-1 - Papier do drukowania
 • 30199500-5 - Segregatory, pudełka na listy, pudełka do przechowywania i podobne wyroby

Pliki do pobrania

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry