Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dodatkowa konserwacja cieków naturalnych w 2023 roku – ZZ Kalisz ( podział na 2 części)

Zapytanie ofertowe
Część 2 – NW Wieruszów

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Kaliszu

Zarząd Zlewni w Kaliszu

Kolegialna 4
62-800 Kalisz
tel.(62) 600 60 17
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie unieważnione
 • Numer postępowania
  PO.ZPU.2.2711.26.2023
 • Numer części
  PO.ZPU.2.2711.26.2023 - część 2
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  16.08.2023 15:00
 • Termin złożenia oferty
  23.08.2023 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - OPZ - część 1 - NW KALISZ ( konserwacja cieku Swędrnia w km 47+000 – 49+600; cieku Lipiczanka w km 0+000 – 2+200)
Załącznik nr 2 - OPZ -  część 2 - NW Wieruszów (ciek Struga Młynówka – w km 0+000-2+300, ciek Struga Zamość -w km 6+589 – 9+189; ciek Struga spod Zalesia  w km 10+000-15+000; ciek Dopływ z Żurawińca – w km 1+470-2+970

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 zamówienia obejmujące w swoim zakresie konserwacji cieków naturalnych na kwotę nie mniejszą niż 30 000,00 zł brutto. Należy przedłożyć dowody potwierdzające, czy usługi wykazane w załączniku zostały wykonane należycie – załącznik nr 6 – Wykaz usług

Warunki realizacji umowy

Załącznik nr 4 - wzór umowy

Branże CPV

 • 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 23.08.2023 13:36:40
 • Aleksandra Szymańska

 • Postępowanie unieważnione PO.ZPU.2.2711.26.2023 część 1
 • 23.08.2023 13:37:09
 • Aleksandra Szymańska

 • Postępowanie unieważnione PO.ZPU.2.2711.26.2023 część 2
 • 23.08.2023 13:39:18
 • Aleksandra Szymańska

 • Postępowanie unieważnione PO.ZPU.2.2711.26.2023

Informacja

Postępowanie unieważnione: Postępowanie unieważnione PO.ZPU.2.2711.26.2023 część 2.

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry