Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Usługi związane z utrzymaniem cieków na terenie Nadzoru Wodnego Kraków – etap IV

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.+48 12 62-84-304
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Otwarcie ofert
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2710.112.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  28.08.2023 11:00
 • Termin składania ofert
  26.09.2023 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  26.09.2023 09:30
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. Usługi związane z utrzymaniem cieków na terenie Nadzoru Wodnego Kraków – etap IV.

Zamawiający dokonał podziału zamówienia na następujące części:

Część 1 – Utrzymanie rzeki Serafa na terenie m. Krakowa w km 0+000-8+000

Część 2 – Utrzymanie potoku Drwinka w km 0+000-1+700, 2+300-4+600 m. Kraków, gm. Kraków

Część 3 – Utrzymanie potoku Garliczka w km 0+000 - 5+020,  gm. Zielonki

Część 4 – Utrzymanie potoku Kostrzeckiego w km 0+000-5+966, dz. Podgórze, m. Kraków

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie ustanawia szczególnych warunków w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie ustanawia szczególnych warunków w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zgodnie z pkt. 7.2.4 SWZ.

Warunki realizacji umowy

Warunki dotyczące realizacji umowy zostały określone w załączniku nr 11 do SWZ.

Branże CPV

 • 71340000-3 - Zintegrowane usługi inżynieryjne

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 26.09.2023 11:58:17
 • Anita Wrona

 • Zamawiający zamieścił informację z otwarcia ofert.
 • 10.10.2023 13:50:31
 • Anita Wrona

 • Zamawiający zamieścił informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Części 3.
 • 13.10.2023 13:40:00
 • Anita Wrona

 • Zamawiający zamieścił informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Części 2.
 • 16.10.2023 14:25:00
 • Anita Wrona

 • Zamawiający zamieścił informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Części 1 oraz Części 4.

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Postępowanie już się rozpoczęło.

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry