Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Budowa pomostów na kanale żeglugowym Oświęcim – Przeciszów w obrębie miejscowości Dwory Drugie oraz na kanale żeglugowym Smolice w obrębie miejscowości Podolsze, zadanie realizowane jest w ramach projektu „Odtworzenie ciągłości ekologicznej Wisły i dolnych odcinków rzek Soły i Skawy”.

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.+48 12 62-84-373
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2710.115.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  23.08.2023 13:00
 • Termin składania ofert
  08.09.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  08.09.2023 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

Kanał żeglugowy Oświęcim Przeciszów w obrębie miejscowości Dwory Długie

Pomosty wykonane będą z elementów modułowych pływających np. z polietylenu. Przewidziano zastosowanie dwóch modułów niskoburtowych połączonych krótszymi burtami tworzącymi pomost o wymiarach 4,64 m x 1,55 m. Na pomostach zamontowane będą barierki stalowe. Pomosty są elementami swobodnie unoszącymi się na wodzie. W miejscu utrzymują je dwie żerdzie ze stali nierdzewnej długości 3 m zamocowane na obu krótszych bokach za pomocą łącznika słupka. Dzięki takiemu rozwiązaniu pomost ma możliwość poruszania się w pionie w zależności od wahań poziomu wody. Dodatkowo zostanie zabezpieczony za pomocą linki stalowej gr. 8 mm łączącej pomost ze słupkiem schodów, w razie podniesienia się zwierciadła wody ponad koronę żerdzi. Trap z pomostu prowadził będzie do schodów po skarpie. 

Konstrukcja slipu będzie stalowo-drewniana z płytami ślizgowymi z PE HD1000. Podstawę slipu stanowić będzie ruszt z ceowników stalowych C160x80x5 mm. Podest oraz burty slipu wykonany będzie z desek dębowych. Element ślizgowy stanowić będą płyty ślizgowe PE HD1000 o wymiarach 75x10x3 cm, takie same płyty zamontowane będą na odbojnikach. Długość slipu na dolnym stanowisku wyniesie 16,0 m (8 szt. modułów), a na górnym 6,0 m (3 szt. modułów). 

Wzdłuż slipu przewidziano montaż stalowych schodów. Długość schodów na górnym stanowisku wyniesie 4,5 m, a na dolnym 13,7 m. Element nośny schodów stanowić będą ceowniki stalowe gięte
o wymiarach 200x80x5 mm. Do ceowników mocowane będą stopnie z krat wciskanych 1000x305 mm i płaskowników nośnych 30x3 mm. Do podłoża schody zakotwione będą za pomocą żerdzi kotwiącej ze stali nierdzewnej długości 2,0 m. 

Dojazd do slipu w górnym awanporcie stanowić będzie ziemny zjazd o nawierzchni utwardzonej płytami ażurowymi. Długość zjazdu to około 50 m. Projektowana rzędna nawierzchni zjazdu przy slipie to 227.03 m n.p.m., a przy istniejącej drodze 231.20 m n.p.m. Dojazd do slipu w dolnym awanporcie realizowany będzie po istniejącej drodze serwisowej.

Zamóienie obejmuje również akup i zarejestrowanie na Inwestora mini traktora o mocy min. 15kM z zaczepem (hakiem holowniczym) do przyczepy przewożącej kajaki (min. 6 szt. kajaków).

Kanał żeglugowy Smolice w obrębie miejscowości Podolsze

Pomosty wykonane będą z elementów modułowych pływających z polietylenu. Przewidziano zastosowanie dwóch modułów niskoburtowych połączonych krótszymi burtami tworzącymi pomost  o wymiarach 4,64 m x 1,55 m. Na pomostach zamontowane będą barierki stalowe. Pomosty są elementami swobodnie unoszącymi się na wodzie. W miejscu utrzymują je dwie żerdzie ze stali nierdzewnej długości 3 m zamocowane na obu krótszych bokach za pomocą łącznika słupka NS „ELPLAST”. Dzięki takiemu rozwiązaniu pomost ma możliwość poruszania się w pionie w zależności od wahań poziomu wody. Dodatkowo zostanie zabezpieczony za pomocą linki stalowej gr. 8 mm łączącej pomost ze słupkiem schodów, w razie podniesienia się zwierciadła wody ponad koronę żerdzi. Trap z pomostu prowadził będzie do schodów po skarpie.

Konstrukcja slipu będzie stalowo-drewniana z płytami ślizgowymi z PE HD1000. Podstawę slipu stanowić będzie ruszt z ceowników stalowych C160x80x5 mm. Podest oraz burty slipu wykonany będzie z desek dębowych. Element ślizgowy stanowić będą płyty ślizgowe PE HD1000 o wymiarach 75x10xcm, takie same płyty zamontowane będą na odbojnikach. Długość slipu na dolnym i górnym stanowisku będzie taka sama i wyniesie 8,0 m (4 szt. modułów).

Wzdłuż slipu przewidziano montaż stalowych schodów. Długość schodów na górnym i dolnym stanowisku będzie taka sama i wyniesie 7,0 m. Element nośny schodów stanowić będą ceowniki stalowe gięte o wymiarach 200x80x5 mm. Do ceowników mocowane będą stopnie z krat wciskanych 1000x305 mm i płaskowników nośnych 30x3 mm. Do podłoża schody zakotwione będą za pomocą żerdzi kotwiącej ze stali nierdzewnej długości 2,0 m.

Dojazd do slipu w górnym awanporcie stanowić będzie ziemny zjazd o nawierzchni utwardzonej płytami ażurowymi. Długość zjazdu to około 60 m. Projektowana rzędna nawierzchni zjazdu przy slipie to 220,89 m n.p.m., a przy istniejącej drodze 225,40 m n.p.m. Dojazd do slipu w dolnym awanporcie stanowić będzie również ziemny zjazd o nawierzchni utwardzonej płytami ażurowymi. Długość zjazdu to około 120 m.

Informacje dodatkowe

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Odtworzenie ciągłości ekologicznej Wisły i dolnych odcinków rzek Soły i Skawy” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, typ 2.1.2 Realizacja zadań służących osiągnięciu dobrego stanu wód.

Branże CPV

 • 45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

Pliki do pobrania

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry