Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Usługi związane z utrzymaniem cieków na terenie Nadzoru Wodnego Oświęcim – etap III – Partycypacja z g. Chrzanów

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.413340098 wew. 206
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2710.111.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  01.09.2023 11:00
 • Termin składania ofert
  29.09.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  29.09.2023 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi związane z utrzymaniem cieków na terenie Nadzoru Wodnego Oświęcim – etap III – Partycypacja z g. Chrzanów.

Zamawiający podzielił zamówienie na 2 części, gdzie każda część stanowi oddzielny przedmiot zamówienia.

Część 1: Utrzymanie potoku Chechło w km 8+800-9+700, 12+900-17+700 m. Chrzanów,                    gm. Chrzanów.

Część 2: Utrzymanie potoku Luszówka w km 0+000-5+000 m. Chrzanów, gm. Chrzanów.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Dla Części 1: Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1 usługę (potwierdzone dowodami określającymi, czy usługi zostały wykonane w sposób należyty i prawidłowo ukończone) w zakresie której znajdują się prace utrzymaniowe lub konserwacyjne na rzekach lub potokach o wartości nie mniejszej niż 30 000,00 zł brutto.

Dla Części 2: Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1 usługę (potwierdzone dowodami określającymi, czy usługi zostały wykonane w sposób należyty i prawidłowo ukończone) w zakresie której znajdują się prace utrzymaniowe lub konserwacyjne na rzekach lub potokach o wartości nie mniejszej niż 20 000,00 zł brutto.

Warunki realizacji umowy

Umowa zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik Nr 5 do SWZ.

Branże CPV

 • 71311100-2 - Usługi dodatkowe w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 29.09.2023 13:16:31
 • Monika Kondracka

 • Zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert
 • 09.10.2023 13:11:45
 • Monika Kondracka

 • Zamawiający zamieszcza Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty- Część 1
 • 19.10.2023 07:38:03
 • Monika Kondracka

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

FIRMA USŁUGOWA DAWIDZKI Dawid Ryszka

ul. Żywiczna 15
43-155 Bieruń

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry