Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Dostawa armatury i artykułów hydraulicznych na potrzeby RZGW w Białymstoku i jednostek podległych

Tryb podstawowy
Dostawa armatury i artykułów hydraulicznych na potrzeby RZGW w Białymstoku i jednostek podległych - Zarząd Zlewni w Giżycku

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Pułkowa 11
15-143 Białystok
tel.85 73 30 326
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  BI.ROZ.2710.53.2023.AC
 • Numer części
  Część 2
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  31.08.2023 11:00
 • Termin składania ofert
  12.09.2023 11:00
 • Termin otwarcia ofert
  12.09.2023 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa armatury i artykułów hydraulicznych na potrzeby RZGW w Białymstoku i jednostek podległych.
  2. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia, określa opis przedmiotu zamówieniazał. 5.1 do SWZ dla części I, zał. nr 5.2 do SWZ dla części II, zał. nr 5.3 do SWZ dla części III ORAZ FORMULARZ ASORTYMRNTOWO-CENOWY zał. 6.1 do SWZ dla części I, zał. nr 6.2 do SWZ dla części II, zał. nr 6.3 do SWZ dla części III

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

Warunki realizacji umowy

Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do SWZ.

Informacje dodatkowe

 1. Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://www.przetargi.wody.gov.pl
 2. Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. Instrukcja korzystania z Platformy znajduje się pod adresem https://przetargi.wody.gov.pl/wp/instrukcja-dla-wykonawc/4147,Instrukcja-dla-Wykonawcow-dla-Platformy-Zakupowej.html
 3. Korzystanie z Platformy nie wymaga zarejestrowania konta na Platformie.
 4. Dokumenty związane z postępowaniem Zamawiający zamieszcza na Platformie w zakładce z przedmiotowym postępowaniem.
 5. Celem skomunikowania się z Zamawiającym (z wyłączeniem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, których sposób złożenia został opisany w pkt 16.1 – 16.6 specyfikacji warunków zamówienia, Wykonawca korzysta z zakładki „Zapytaj”. Zakładka ta służy również Zamawiającemu do komunikacji z Wykonawcami.
 6. Za datę wpływu wszelkiej korespondencji do Zamawiającego, w tym złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, uważa się datę wczytania korespondencji na Platformie.
 7. Zamawiający zaleca sporządzenie korespondencji w następujących formatach: .doc., .docx, .rtf, .pdf, .xls.
 8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 150 MB.
 9. Treść pól aktywnego formularza Platformy uzupełnianych przez Wykonawcę w toku składania oferty poprzez Platformę nie stanowią oferty w rozumieniu Pzp. Automatyczne komunikaty Platformy nie stanowią czynności Zamawiającego w rozumieniu Pzp.

Branże CPV

 • 39715300-0 - Sprzęt hydrauliczny

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 07.09.2023 09:43:00
 • Zamówienia Białystok

 • Zmiana terminu składania ofert
 • 07.09.2023 09:43:54
 • Zamówienia Białystok

 • Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania Wyjaśnienia i zmianę SWZ
 • 07.09.2023 15:06:54
 • Zamówienia Białystok

 • Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania Wyjaśnienia i zmianę SWZ w zakresie Załącznika nr 6.1 do SWZ
 • 12.09.2023 11:05:00
 • Zamówienia Białystok

 • Zamawiający zamieścił NFORMACJĘ O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA
 • 12.09.2023 14:16:07
 • Kamil Dzieniszewski

 • Zamawiający zamieścił na stronie prowadzonego postępowania informację z otwarcia ofert.
 • 02.10.2023 12:30:21
 • Kamil Dzieniszewski

 • INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Część I
 • 02.10.2023 12:30:40
 • Kamil Dzieniszewski

 • INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY część II
 • 02.10.2023 12:31:02
 • Kamil Dzieniszewski

 • INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY część III

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

Przedsiębiorstwo Handlowe "SEA" Paweł Bronikowkii

Norbertańska 3
09-402 PŁOCK

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry